Społeczna kontrola egzekwowania Standardu FSC w lasach Uzdrowiska Supraśl
Fundacja Dzika Polska
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
podlaskie

Fundacja Dzika Polska przeprowadziła projekt społecznej kontroli egzekwowania standardu FSC w lasach uzdrowiska Supraśl. Oceniła zgodność prowadzonych prac leśnych ze standardem FSC w obrębie Puszczy Knyszyńskiej, przeprowadziła wizje terenowe oraz inwentaryzacje przyrodnicze cennych siedlisk i chronionych gatunków. Zgromadzone i przeanalizowane dane zostały zebrane w formie raportów, wraz z dokumentacją fotograficzną. Dane wskazujące na niezgodności zostały przekazane instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie lasami, w tym firmie, która wykonała audyt w Lasach Państwowych. Podjęte działania  komunikowano w mediach społecznościowych.

Starodrzew na terenie uzdrowiska Supraśl jest częścią obszaru objętego programem Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz chroniony zapisami standardu FSC, który zakłada prowadzenie zrównoważonej gospodarki z poszanowaniem praw przyrody i lokalnej społeczności. Pomimo tego drzewostany wycinane są tu wielkopowierzchniowymi zrębami. Organizacja zwraca uwagę, że gospodarka leśna prowadzona w lasach uzdrowiska nie różni się od prowadzonej w lasach gospodarczych, co może powodować utratę waloru uzdrowiska.
Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 800 zł.