Społeczna kontrola egzekwowania Standardu FSC w lasach Uzdrowiska Supraśl
Fundacja Dzika Polska
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
podlaskie

Fundacja Dzika Polska realizuje projekt społecznej kontroli egzekwowania standardu FSC w lasach uzdrowiska Supraśl.

Starodrzew na terenie uzdrowiska Supraśl jest częścią obszaru objętego programem Natura 2000 i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz chroniony zapisami standardu FSC, który zakłada prowadzenie zrównoważonej gospodarki z poszanowaniem praw przyrody i lokalnej społeczności. Pomimo tego drzewostany wycinane są tu wielkopowierzchniowymi zrębami. Organizacja zwraca uwagę, że gospodarka leśna prowadzona w lasach uzdrowiska nie różni się od prowadzonej w lasach gospodarczych, co może powodować utratę waloru uzdrowiska.
W ramach wspieranej przez nas inicjatywy przygotowywany jest audyt sprawdzający egzekwowanie zapisów standardu FSC. Częścią projektu są wizje lokalne, inwentaryzacje przyrodnicze cennych siedlisk, chronionych gatunków, wartościowych drzewostanów i starych drzew, prowadzenie dokumentacji zdjęciowej. Uwzględniana jest także wiedza mieszkańców tych terenów, w ramach tzw. citizen science.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 800 zł.