Repozytorium – monitoring naruszeń zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2017
cała Polska

Repozytorium dokumentuje przypadki łamania i naruszeń zasad współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, które prezentowane są w specjalnym serwisie internetowym repozytorium.ofop.eu. Prowadzenie repozytorium polega na dokumentowaniu decyzji organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych oraz powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich.

Repozytorium pokazuje, jak zmniejszyła się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w ostatnich dwóch latach – komentuje Małgorzata Szuleka, prawniczka związana z Helsińską Fundacją Praw CzłowiekaW ciągu ostatnich trzech lat OFOP zebrała i opisała sześćdziesiąt przypadków naruszenia przez administrację państwową zasady partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przypadki opisane w Repozytorium pokazują wzrost niebezpiecznego trendu, w którym niektóre organizacje pozarządowe przestają być partnerami dla rządzących, a stają się przeszkodami do ominięcia w podejmowanych procesach decyzyjnych.

Przeczytaj Raport z Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Przeczytaj komentarz Małgorzaty Szuleki do Repozytorium OFOP.

Przekazaliśmy wsparcie 50 000 zł.