Repozytorium – monitoring naruszeń zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2017
cała Polska

Repozytorium dokumentuje przypadki łamania i naruszeń zasad współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, które prezentowane są w specjalnym serwisie internetowym repozytorium.ofop.eu. Prowadzenie repozytorium polega na dokumentowaniu decyzji organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących: 1) przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych 2) powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich.

Repozytorium pokazuje, jak zmniejszyła się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego w ostatnich dwóch latach – komentuje Małgorzata Szuleka, prawniczka związana z Helsińską Fundacją Praw CzłowiekaW ciągu ostatnich trzech lat OFOP zebrała i opisała sześćdziesiąt przypadków naruszenia przez administrację państwową zasady partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przypadki opisane w Repozytorium pokazują wzrost niebezpiecznego trendu, w którym niektóre organizacje pozarządowe przestają być partnerami dla rządzących, a stają się przeszkodami do ominięcia w podejmowanych procesach decyzyjnych.

Przeczytaj Raport z Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Przeczytaj komentarz Małgorzaty Szuleki do Repozytorium OFOP.