Repozytorium – monitoring naruszeń zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2019
cała Polska

Repozytorium jest prowadzone w ramach Programu Rzeczniczego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w celu dokumentowania złych praktyk i naruszeń realizacji zasad współpracy administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w obszarach zlecania zadań publicznych, programów współpracy i ciał dialogu. W ramach Repozytorium wydawany jest raport podsumowujący opisane przypadki i podsumowujący stan współpracy NGO z administracją w wymienionych obszarach.

Więcej informacji o Repozytorium.

Przekazaliśmy wsparcie 59 742 zł.