Protest przeciwko powstaniu kopalni piasku i żwiru PORSZEWICE I
Stowarzyszenie Protest Porszewice
Aktywność obywatelska
2022
łódzkie

Mieszkańcy wsi Porszewice i sąsiednich miejscowości chcą chronić Uroczysko Porszewice, któremu zagraża kopalnia piasku i żwiru PORSZEWICE I. Oddalone kilkanaście km od Łodzi uroczysko do niedawna było jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów zielonych na mapie powiatu pabianickiego. Społeczny sprzeciw wywołało wycięcie przez inwestora – archidiecezję łódzką ponad 1500 drzew z obszaru leśnego pod organizację kopalni. Ekspresowa wycinka ruszyła przed uzyskaniem decyzji środowiskowej.  W wyniku zapisu o rolnym celu wycinki oraz kontrowersyjnych decyzji wójta gminy Pabianice i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi Łódzka Kuria została zwolniona z 2 623 577 zł opłaty i z rekompensaty środowiskowej w postaci nasadzeń za wycięcie drzew.

Stowarzyszenie Protest Porszewice zwraca uwagę na nieprawidłowości przy wydaniu decyzji środowiskowej, stara się nagłośnić sprawę, prowadzi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi sprawę o przeprowadzenie oceny oddziaływania kopalni na środowisko, składa do organów państwowych wnioski o interwencję.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca przekazał wsparcie finansowe w wysokości 3 700 zł.