Protest przeciwko powstaniu kopalni piasku i żwiru PORSZEWICE I
Stowarzyszenie Protest Porszewice
Aktywność obywatelska
2022
łódzkie

Mieszkańcy wsi Porszewice i sąsiednich miejscowości chcą chronić Uroczysko Porszewice, któremu zagraża kopalnia piasku i żwiru PORSZEWICE I. Oddalone kilkanaście km od Łodzi uroczysko do niedawna było jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów zielonych na mapie powiatu pabianickiego. Społeczny sprzeciw wywołało wycięcie przez inwestora – archidiecezję łódzką ponad 1500 drzew z obszaru leśnego pod organizację kopalni. Ekspresowa wycinka ruszyła przed uzyskaniem decyzji środowiskowej.  W wyniku zapisu o rolnym celu wycinki oraz kontrowersyjnych decyzji wójta gminy Pabianice i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi Łódzka Kuria została zwolniona z 2 623 577 zł opłaty i z rekompensaty środowiskowej w postaci nasadzeń za wycięcie drzew.

Stowarzyszenie Protest Porszewice (SPP) podjęło działania mające na celu zatrzymanie kopalni odkrywkowej PORSZEWICE I zagrażającej ludziom i środowisku oraz realizowanej, w opinii Stowarzyszenia, wbrew zapisom obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ze złamaniem przepisów prawa i wbrew woli społecznej. Stowarzyszenie zwraca uwagę na nieprawidłowości przy wydaniu decyzji środowiskowej, stara się nagłośnić sprawę, prowadzi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi sprawę o przeprowadzenie oceny oddziaływania kopalni na środowisko, składa do organów państwowych wnioski o interwencję. SPP czeka  na rozpatrzenie skargi kasacyjnej w NSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wójta Gminy Pabianice. W toku jest kilka innych postępowań sądowo  administracyjnych i prokuratorskich dotyczących kopalni. SPP przygotowuje także skargę do Komisji Europejskiej na przebieg procedowania odkrywki na działkach Archidiecezji Łódzkiej i pominięcie w nim strony społecznej.

Oprócz działań mających na celu zatrzymanie kopalni PORSZEWICE I, SPP zajęło się promocją i ochroną Uroczyska Porszewice.

Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku do LP Nadleśnictwo Grotniki o zwiększoną funkcję społeczną lasu w Porszewicach. SPP będzie dążyć do objęcia ochroną pomnikową 20 drzew z terenu Uroczyska Porszewice oraz zapewnienia zabiegów pielęgnacyjnych dla pomników przyrody i drzew pomnikowych.

  • Stowarzyszenie złożyło wniosek do LP Nadleśnictwa Grotniki o zwiększenie funkcji społecznej Lasu w Porszewicach. Do wniosku dołączono 149 podpisów poparcia dla tej inicjatywy zebranych wśród lokalnych sympatyków działań SPP.
  • SPP wystosowało wniosek do LP Nadleśnictwo Grotniki o objęcie działaniami ochroniarskimi drzew pomnikowych i pomników przyrody na terenie Uroczyska Porszewice. Obecnie trwa uzgadnianie działań na poziomie gminy.
  • Do Urzędu Gminy Pabianice SPP zgłosiło nielegalne wysypisko śmieci w miejscowości Okołowice, sąsiadującej z terenami Uroczyska. Na skutek interwencji urząd zobligował właścicieli terenu do uprzątnięcie śmieci. Sprawa będzie dalej monitorowana.
  • W listopadzie 2022 Stowarzyszenie zorganizowało internetowy plebiscyt, w którym wybrano drzewo z terenu Uroczyska – lipę drobnolistną SŁAWĘ i zgłoszono je do konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca przekazał wsparcie finansowe w wysokości 3 700 zł.