Projekt społeczny „Kościół wolny od polityki”
Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2023
cała Polska

Kongres Katoliczek i Katolików prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Kościół wolny od polityki”. Jest to cykl 20 spotów wideo, które można zobaczyć w mediach społecznościowych, stanowiących także pakiet edukacyjny do wykorzystania na lekcjach WOS i katechezy. Organizatorzy planują również spotkania wykładowe i dyskusyjne spotkania z ekspertami oraz kampanię plakatową. Inicjatywa jest praktyczną realizacją wniosków zawartych w „Raporcie o stanie relacji Państwo – Kościół w Polsce”, opublikowanym w ub.r. W projekt zaangażowali się m.in. prof. Andrzej Zoll i o. Paweł Gużyński.

– Konstytucja gwarantuje w Polsce autonomię Kościoła i państwa. Jednak w naszym kraju przez ostatnie lata bardzo dużo zrobiono, aby zepsuć to mądre rozstrzygnięcie Konstytucji. Istotnym problem społecznym jest zdominowanie relacji Kościół–Państwo w Polsce przez sprzeczne z obowiązującym prawem nieformalne związki pomiędzy różnymi szczeblami władzy państwowej, kościelnej i politycznej. Problem ten pozostaje nierozwiązany w Polsce od lat, ale to w ostatnim czasie niekorzystne zjawiska uległy intensyfikacji. Realizowana w praktyce konstytucyjna zasada odrębności władzy świeckiej i religijnej dalece odbiega od ducha i litery wyrażonych w polskim prawie. Sprzeczny z obowiązującym prawem stan faktyczny relacji państwo-Kościół w Polsce rzutuje negatywnie na jakość życia publicznego, a co za tym idzie – na komfort funkcjonowania każdego z nas. Dlatego za najważniejsze wyzwanie dla wspólnoty katolickiej w Polsce w kontekście relacji państwo – Kościół uważamy spowodowanie zmiany dotychczasowego sposobu definiowania przez Kościół jego pozycji wobec instytucji państwa. Jak wynika z raportu „Opinie Polaków na temat wybranych aspektów relacji Państwo – Kościół” (Instytut Spraw Publicznych), nasze społeczeństwo charakteryzuje poczucie frustracji z powodu braku realnego wpływu na zmianę sytuacji, którą postrzegają jako niewłaściwą. Dobro wspólne wszystkich obywateli domaga się jak najszybszej zmiany takiego stanu rzeczy, co leży w interesie nie tylko państwa, lecz także Kościoła – mówią organizatorzy. – Największym problemem relacji między polityką a kościołem jest częsty brak świadomości społecznej dotyczącej zakresu tego zjawiska. Działania edukacyjne, jakie podejmujemy, mają z natury rzeczy skutek długofalowy. W roku wyborów do Parlamentu mogą kształtować bardziej odpowiedzialne postawy wyborców. W szerszym kontekście oznaczają też dbanie o wartości zaznaczone w Konstytucji, która chroni obywateli w sposób zdecydowanie bardziej kompleksowy niż kościół.

Celem akcji jest wskazanie granicy między państwem (polityką) a kościołem –  podkreślanie autonomii państwa i kościoła jest kluczowym zagadnieniem kampanii. Omawianie tematów takich jak konkordat, sekularyzacja czy wpływy hierarchów kościelnych na kształt ustaw ma na celu pokazanie ekstremalnych sytuacji, jakie zdarzają się w Polsce w kontekście funkcjonowania kościoła i jego relacji z polityką.

Więcej informacji na stronie https://wolnyodpolityki.pl/

Kongres Katoliczek i Katolików  to inicjatywa osób, które poszukują odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Przyznaliśmy wsparcie w wysokości 30 000 zł.