Procedowanie wniosku do prokuratury dotyczącego istotnych szkód w środowisku na terenie Użytku ekologicznego „Darzybór”
Władysław Polcyn
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
wielkopolskie

Od jesieni 2019 na terenie użytku ekologicznego „Darzybór”, na terenie miasta Poznań, realizowane są intensywne wycinki przez Nadleśnictwo Babki (Lasy Państwowe). Władysław Polcyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Las Tulecki broni użytek ekologiczny „Darzybór” przed zniszczeniami w wyniku działalności prowadzonej tam przez Nadleśnictwo Babki. Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego kontynuował postępowania sądowe zmierzające do zaskarżenia działań Nadleśnictwa Babki, czyli istotnych szkód w środowisku na terenie Użytku ekologicznego „Darzybór” na terenie miasta Poznań. Dla złożenia wniosku w Sądzie Rejonowym konieczne było opracowanie ekspertyzy  biegłego z zakresu leśnictwa na temat szkód w środowisku, wartości przyrodniczej i usługach ekosystemowych na terenie Użytku ekologicznego „Darzybór”, spowodowanych przez działania gospodarcze Nadleśnictwa Babki. Ekspertyza wykazuje, że działania gospodarcze Nadleśnictwa Babki w latach 2019-2023 na terenie Użytku ekologicznego „Darzybór” prowadzą do szkód polegających na dewastacji otoczenia przyrodniczego ważnego dla mieszkańców Poznania. Doprowadziły one do zubożenia cennych wartości przyrodniczych przez zniszczenia w świecie roślinnym, zwierzęcym i mikrobiologii gleby, nieodwracalnego przekształcenia krajobrazu na znacznym obszarze, spotęgowania zagrożeń dla przyrody powodowanych zmianami klimatu  oraz trwałego usunięcia usług ekosystemowych pełnionych przez lasy ochronne.  Wszelkie cięcia na terenie Użytku ekologicznego „Darzybór” powinny zostać wstrzymane, a gospodarka leśna powinna być ukierunkowana na ochronę istniejących siedlisk i dostosowania do ich właściwości najkorzystniejszych składów gatunkowych.

W styczniu 2024 roku Sąd okręgowy wydał decyzję o udzieleniu zabezpieczenia na terenie Darzyboru i nakazał doprowadzenie do wstrzymania i niepodejmowania wszelkich prac leśnych w postaci wycinek drzewostanu z zastosowaniem rębni zupełnej pasowej (IB), rębni zupełnej gniazdowej (IIIA) oraz rębni uprzątającej (III AU), prowadzonych lub planowanych na terenie użytku ekologicznego Darzybór.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 5 000 zł.