Po(mocny) watchdog
Fundacja Wolności
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
lubelskie

Fundacja Wolności wspiera mieszkańców Lublina w ujawnianiu informacji publicznych. Składa wnioski o dostęp do informacji publicznych, ujawnia trudno dostępne dane, działa interwencyjnie (po zgłoszeniach mieszkańców, sygnalistów). Prowadzi gazetę Jawny Lublin, współpracuje z lokalnymi mediami.

W ramach inicjatywy Po(mocny) watchdog planowane są działania takie jak: opracowanie strategii komunikacyjnej fundacji, w tym warsztaty wyjazdowe zespołu pracowników i wolontariuszy; stworzenie programu praktyk i bazy ekspertów dla gazety Jawny Lublin i rozwój współpracy z lokalnymi mediami, zakup sprzętu komputerowego i remont biura (m.in. wymiana paneli podłogowych), a także opłacenie kosztów sądowych.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 38 340 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.