Polskie i ukraińskie aktywistki przeciwko paliwom kopalnym i dla demokracji. Inicjatywa WSCHÓD na szczycie klimatycznym COP 28
Fundacja Inicjatywa Wschód
Ochrona klimatu i środowiska
2023
cała Polska

Szczyt COP 28 w Dubaju w grudniu 2023 roku był historycznym wydarzeniem, w którym uczestniczył ruch klimatyczny, w tym polska Inicjatywa WSCHÓD. Uzgodnienie odejścia od paliw kopalnych to istotny sygnał dla Polski, zwłaszcza dla nowego rządu. Pomimo sukcesu, brakuje konkretnych środków finansowych i planu transformacji, co może zaszkodzić państwom i ludnościom najbardziej narażonym na kryzys klimatyczny. Aktywistki z inicjatywy WSCHÓD zwracały uwagę, że polski rząd musi poważnie potraktować postanowienia szczytu, skupiając się na zielonej transformacji. Aktywistki walczyły o sprawiedliwe odejście od paliw kopalnych, wspierając inne ruchy i organizując protesty na terenie konferencji.

Podczas szczytu klimatycznego COP 28 organizowaliśmy liczne wydarzenia na miejscu w Dubaju oraz w Polsce – protesty, konfrontacje i konferencje medialne – w samym sercu wydarzeń, które zdecydują o kolejnych latach polityki klimatycznej, a także będą kluczowym polem dla planowania polityki międzynarodowej różnych szczebli i ukierunkowania polityki klimatycznej w Polsce, przy okazji tworzącego się rządu nowej koalicji demokratycznej.

Zobacz relację z COP 28.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 13 000 zł.