Ochrona osób transpłciowych, wsparcie lokalnych działań pomocowych, wsparcie projektu Akademia Zaangażowanego Rodzica
My rodzice
Prawa osób LGBT+
2023
cała Polska

Pomoc osobom LGBTQIA i ich rodzicom jest jednym z głównych zadań Stowarzyszenia My, Rodzice stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA.

Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego prowadzone są następujące działania:

 • Ochrona osób transpłciowych poprzez kampanię społeczną, której celem jest doprowadzenie do większego zrozumienia zjawiska transpłciowości osób młodych.

Depresja i próby samobójcze są częstym zjawiskiem w okresie odkrywania swojej odmiennej tożsamości płciowej. Kampania społeczna ma docelowo doprowadzić do większego zrozumienia zjawiska transpłciowości osób młodych i zwiększenia sympatii dla tych osób.

 • Wsparcie lokalnych działań pomocowych dla rodziców osób transpłciowych
  W kilkunastu miastach Polski funkcjonują lokalne grupy rodziców. Stowarzyszenie My Rodzice chce je wesprzeć, dać im możliwość wymiany doświadczeń.

Istotą naszego działania jest pomaganie rodzinom w kryzysie po coming oucie dziecka. Najlepszą formą tego działania jest rozmowa twarzą w twarz z osobą o podobnych doświadczeniach.

 • Akademia Zaangażowanego Rodzica
  Akademia to miejsce, w którym rodzice osób LGBT+ mają okazję:
  • doświadczyć siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje,
  • nabyć wiedzę i swobodę w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
  • lepiej zrozumieć swoje dziecko i dzięki temu zacieśnić więzi rodzinne,
  • poznać lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBT

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie maksymalnie 18 osób, prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do proponowanego tematu. Zakres tematyczny obejmuje:

  • Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie
  • Czym jest transpłciowość­?
  • Czym jest homo- i biseksualność. Jak działają homofobia i bifobia? Stres mniejszościowy. Jak rodzic może zadbać o siebie?
  • O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji
  • Transpłciowe dziecko w szkole i innych instytucjach

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 60 000 zł.