Kampania społeczna “My, Rodzice dzieci trans”, wsparcie lokalnych działań pomocowych i Akademii Zaangażowanego Rodzica
My rodzice
Prawa osób LGBT+
2023
cała Polska

Pomoc osobom LGBTQIA i ich rodzicom jest jednym z głównych zadań Stowarzyszenia My, Rodzice stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA.

Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego prowadzone są następujące działania:

 • Ochrona osób transpłciowych poprzez kampanię społeczną “My, Rodzice dzieci trans”

Akcja “My, rodzice dzieci trans” ma na celu szeroką edukację Polaków na temat transpłciowości. Inicjatywa ma pokazać, że przyzwolenie na nienawistne wypowiedzi polityków i innych osób publicznych odbiera godność osobom transpłciowym i bezpośrednio zagraża ich życiu, dotykając też całe ich rodziny. W ramach kampanii powstały spoty, w których matki i ojcowie osób transpłciowych pokazują swój punkt widzenia na realia codzienności, z którymi mają do czynienia i na problemy, które dotykają rodziny.

Co mówią rodzice dzieci trans?
Chcemy pokazać, że niczym się nie różnimy od innych polskich rodzin. Zmagamy się z tymi samymi problemami, dzielimy te same radości. Są w nas te same emocje – tak samo miewamy gorsze i lepsze dni. Kłócimy się i kochamy…
– Doświadczenie transpłciowości w rodzinie poszerzyło nasze horyzonty – wiele musieliśmy się nauczyć, wiele zrozumieć. Doszły nam nowe zmartwienia, ale też radości. Bo choć proces tranzycji wiąże się z wysiłkiem emocjonalnym i finansowym dla całej rodziny, dla naszych dzieci jest przede wszystkim sposobem na dobre życie – a w wielu przypadkach jest sposobem na życie w ogóle…
– Robimy tę kampanię, aby dzięki zrozumieniu istoty transpłciowości zyskać sojuszników w społeczeństwie: aby nasze dzieci nie musiały na każdym kroku walczyć o używanie preferowanych imion i zaimków, aby nie były szykanowane w dyskursie publicznym, aby nie były dyskryminowane w dziedzinie opieki zdrowotnej. Aby były traktowane jak każdy równoprawny obywatel tego kraju

– Tylko tyle i aż tyle…
– Robimy tę kampanię również po to, aby pokazać, że jesteśmy. Nasze transpłciowe dzieci i my, ich rodziny. Szczególnie dziś, w Międzynarodowym Dniu Widoczności Osób Transpłciowych, chcemy, aby to wybrzmiało wyraźnie: jesteśmy – i jest nas wielu. I w ten sposób chcemy też dodać otuchy tym, którzy mają obawy – nie jesteście sami!
– My, rodzice dzieci trans, stoimy murem za naszymi dziećmi. I za tymi, którzy wsparcia w bliskich nie mają.

Poznajcie ich historie na https://zrozumiectransplciowosc.pl/

Więcej o kampanii 

 • Wsparcie lokalnych działań pomocowych dla rodziców osób transpłciowych
  W kilkunastu miastach Polski funkcjonują lokalne grupy rodziców. Stowarzyszenie My Rodzice chce je wesprzeć, dać im możliwość wymiany doświadczeń.

Istotą naszego działania jest pomaganie rodzinom w kryzysie po coming oucie dziecka. Najlepszą formą tego działania jest rozmowa twarzą w twarz z osobą o podobnych doświadczeniach.

 • Akademia Zaangażowanego Rodzica
  Akademia to miejsce, w którym rodzice osób LGBT+ mają okazję:
  • doświadczyć siły płynącej z rozmowy z osobami, które naprawdę rozumieją, ponieważ przeżywają podobne sytuacje,
  • nabyć wiedzę i swobodę w mówieniu o złożonych tematach dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej,
  • lepiej zrozumieć swoje dziecko i dzięki temu zacieśnić więzi rodzinne,
  • poznać lokalne środowisko działające na rzecz poprawy jakości życia osób LGBT

Spotkania AZR odbywają się w stałej grupie maksymalnie 18 osób, prowadzone są przez dwie doświadczone osoby trenerskie, z których jedna jest z grupą na stałe a druga zmienia się odpowiednio do proponowanego tematu. Zakres tematyczny obejmuje:

  • Integracja grupy. Nasze różne a jakże podobne historie
  • Czym jest transpłciowość­?
  • Czym jest homo- i biseksualność. Jak działają homofobia i bifobia? Stres mniejszościowy. Jak rodzic może zadbać o siebie?
  • O stereotypach, uprzedzeniach i dyskryminacji
  • Transpłciowe dziecko w szkole i innych instytucjach

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 60 000 zł.