Ocena zieleni podczas prac inwestycyjnych
Fundacja Zielone Kujawy
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
kujawsko-pomorskie

Fundacja Zielone Kujawy obserwuje, jak zarządzana jest zieleń miejska w Toruniu. Uczestniczy w debacie, która się na ten temat toczy, niejednokrotnie wyrażając swoje stanowisko podczas spotkań z urzędnikami, którzy przyznają, że problem niedostatecznej ochrony przyrody podczas inwestycji istnieje i są jego świadomi. W ostatnich latach w Toruniu dokonuje się wielu inwestycji. Są one głównie związane z przebudowami dróg. Niestety Fundacja Zielone Kujawy zauważa, że podczas prac nie dość, że dużo drzew jest wycinanych, to te które zostają, są niszczone. Jest to dalekie od zasady zrównoważanego rozwoju oraz Planu Adaptacji Miasta Torunia do Zmian Klimatu.

W trosce o zieleń miejską, konieczność jej ochrony jako mienia gminy i gwarancji komfortowego życia w miastach w czasach kryzysu klimatycznego, Fundacja opracowała Raport o stanie ochrony zieleni podczas przebudowy linii tramwajowej na Osiedle Jar w Toruniu, w ciągu ul. Szosa Chełmińska, na odcinku między Placem NOT, a skrzyżowaniem z ul. Bema. 

W ramach działania zawnioskowała w trybie dostępu do informacji publicznej o dokumenty związane z planowaniem i prowadzeniem ww. inwestycji, dokumenty opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych jednostek miejskich, przeprowadziła wizje lokalne i porównała zapisy dotyczące ochrony środowiska zawarte w dokumentacji z rzeczywistością.

Raport zawiera szereg aktów prawnych, dotyczących obowiązku ciążącego na organach samorządowych w zakresie ochrony środowiska – od Konstytucji RP, poprzez ustawy, rozporządzenia, aż do uchwały prawa lokalnego. Podczas jego opracowania Fundacja Zielone Kujawy przeanalizowała m.in. zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, decyzji RDOŚ określającej warunki minimalizujące negatywny wpływ budowy na środowisko, wytyczne zamawiającego oraz projekt budowlany i wykonawczy. Przyjrzała się także comiesięcznym raportom z nadzoru przyrodniczego. Na tej podstawie wysunęła wnioski ze sposobu przeprowadzenia inwestycji w odniesieniu do ochrony przyrody i przygotowała rekomendacje, które mogą być przydatne w kolejnych procesach inwestycyjnych.

Wnioski można podsumować jednym zdaniem: obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia gleby i drzew na terenie budowy w trakcie procesu inwestycyjnego na badanym odcinku został zlekceważony.

Raport wysłano do Prezydenta Miasta Torunia, wnioski przedstawiono także lokalnym mediom.

Raport jest do pobrania tu. 

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 5 00 zł.