Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne w Krakowie w sprawie senackiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
Działania własne Funduszu
2020
cała Polska

Przedmiotem Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego w Krakowie był senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Wysłuchanie odbyło się w lutym 2020 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Więcej informacji na stronie: https://www.wysluchanieobywatelskie.pl.