Obywatelska dieta. MamPrawoWiedziec.pl popularyzuje demokrację.
Stowarzyszenie 61
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2020
cała Polska

Termin wyborów prezydenckich 2020 był nieokreślony, do obywateli docierały sprzeczne informacje – w zasadzie nie wiadomo było w jakim trybie i w jakiej formie wybory powinny się odbyć. Jakie zadania ma Państwowa Komisja Wyborcza, kto wybory powinien organizować, jakie prawa i obowiązki przysługują kandydatom, czy i w jaki sposób obywatele mają zapewnione prawo do informacji – te kwestie również nie są wyjaśnione. Celem podejmowanych działań było dostarczające obywatelom i obywatelkom rzetelnych informacji na temat procesu wyborczego i obecnego stanu prawnego. Na nowo powstałej stronie prawodoglosu.pl, współtworzonej przez kilka organizacji specjalizujących się w tematyce wyborczej, obywatele i obywatelki mieli dostęp do rzetelnych informacji o procesie wyborczym.

Przekazaliśmy wsparcie 40 000 zł.