Obserwacja mediów przed wyborami prezydenta Rzeszowa 2021
Towarzystwo Dziennikarskie
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
podkarpackie

W czerwcu 2021 r. odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa. Zespół obserwatorów Towarzystwa Dziennikarskiego przez niemal 2 tygodnie przed wyborami prowadził monitoring „Aktualności” TVP Rzeszów oraz dzienników Polskiego Radia Rzeszów a także drukowanych wydań „Gazety Codziennej Nowiny”. Celem monitoringu było sprawdzenie, jak media publiczne wywiązują się z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności (art.21.1 Ustawy o radiofonii i telewizji). W przypadku wydań „Gazety Codziennej Nowiny” przejętej przez PKN Orlen od Polska Press celem monitoringu było porównanie obecnego relacjonowania kampanii wyboru prezydenta miasta z prowadzoną w 2018 r.

Przeczytaj RAPORT z monitoringu!

Przekazaliśmy wsparcie 6 920 zł.