Obserwacja 2020
Fundacja Odpowiedzialna Polityka
Aktywność obywatelska
2020
cała Polska

Fundacja Odpowiedzialna Polityka zorganizowała społeczną obserwację wyborów prezydenckich i przeszkoliła społecznych obserwatorów. Dane zebrane przez obserwatorów – w szczególności informacje o przebiegu procesu liczenia głosów, nieprawidłowościach a także frekwencji – zostały wykorzystane do stworzenia raportu z misji obserwacyjnej.

Przeczytaj raport „Wybory prezydenckie w Polsce 2020. Obserwacja społeczna”.

Przekazaliśmy wsparcie 34 500 zł.