Niezawisłe sądy – trzecią władzą
Fundacja Bliżej Ludzi i Tradycji
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2019
lubelskie

Celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom roli, jaką odgrywa niezależne sądownictwo w demokratycznym państwie prawa. Fundacja Bliżej Ludzi i Tradycji przeprowadziła cykl 5 spotkań z udziałem ok. 100 osób. Uczestnicy poznali strukturę sądów i ich kompetencje. Poznali rolę sądów w procesie demokratycznych wyborów oraz znaczenie pojęć „niezależność sądów” i „niezawisłość sędziów”.

Przekazaliśmy wsparcie 3 571 zł.