Nasi bliscy – dalecy Sąsiedzi
Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2020
podkarpackie

Choć Ukraińcy to największa mniejszość narodowa w Polsce, na naszych relacjach ciąży wspólna historia (znamy ją wyrywkowo, często omijamy trudne tematy). Członkinie i sympatycy Koła Gospodyń Wiejskich w Nienadowej oraz Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu starali się ją lepiej poznać, stawić czoła przekazywanej z pokolenia na pokolenie poczuciu krzywdy, mitom i stereotypom. Rozmawiali o tym, to co sąsiadów zamieszkujących Podkarpacie łączyło i dzieliło, poznawali siebie nawzajem.

Przekazaliśmy wsparcie 1 551 zł.