Monitoring postępowań w sprawach o uzgodnienie płci na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w latach 2020-2021
Grupa prawnicza działająca na rzecz osób trans
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
małopolskie

Grupa prawnicza działająca na rzecz osób trans bada postępowania w sprawach o uzgodnienie płci (zmiany danych osobowych na odpowiadające płci odczuwalnej, odmiennej niż przypisana przy urodzeniu). W prawie polskim odbywa się to poprzez pozwanie rodziców. Brak jest szczególnych przepisów regulujących te postępowania, a świadomość sędziów na temat transpłciowości jest niska. Postępowania często odbiegają od standardów prawnoczłowieczych i współczesnej wiedzy medycznej. W 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wydał poradnik z dobrymi praktykami sędziów w sprawach o uzgodnienie płci. Celem inicjatywy jest sprawdzenie, czy czy sądy przestrzegają tych standardów. Działania kontrolne opierają się na pozyskiwaniu oraz analizie informacji dotyczących postępowań o ustalenie płci w sądach w województwach: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie w latach 2020-2021.

Wyniki monitoringu będą szczególnie istotne dla osób inicjujących postępowania i ich pełnomocników. Osoby te będą mogły ocenić, w którym z badanych sądów postępowanie jest najszybsze i najskuteczniejsze, a także, w którym z nim sprawy toczą się w duchu poszanowania praw jednostki i jej godności. Ponadto pełnomocnicy/czki mogliby/mogłyby się powoływać na dobre praktyki w cytowanych przez nas sprawach i pozytywnie wpływać na przyszłe praktyki orzecznicze.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 915 zł.