Moje stronë 2021
Mateùsz Titës Meyer
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
pomorskie

Mateùsz Titës Meyer sprawdza poprawność językową dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości na Kaszubach i tworzy mapę takich tablic. Akcja ujawniła problem z wandalami, którzy niszczą tablice z kaszubskimi nazwami miejscowości – tablice są zamazywane sprayami, oblewane farbami, a czasami wręcz wyginane przez sprawców ręcznie. W ramach inicjatywy powstała mapa prezentująca dwujęzyczne tablice polsko-kaszubskie.

Dofinansowanie: 5550 zł.