Mobilizacja mniejszości ukraińskiej w ramach akcji spisowej
Związek Ukraińców w Polsce
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2021
cała Polska

Związek Ukraińców w Polsce prowadził akcję mobilizacji mniejszości ukraińskiej oraz emigrantów ekonomicznych z Ukrainy do udziału w Narodowym spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Przygotowano materiały informacyjne w języku ukraińskim, wyjaśniające rolę wyników spisu powszechnego dla ukraińskiej mniejszości w Polsce i dla wsparcia działań organizacji mniejszościowych. W związku z ograniczonym zaufaniem przedstawicieli mniejszości do działań, które dokumentują ich przynależność narodową i religijną, zamieszczono informacje o specyfice danych spisowych oraz o bezwzględnym zakazie ich wykorzystywania do celów innych niż spisowe. Materiały informacyjne zawierały wskazówki, jakie pozycje w katalogu spisowym należy zaznaczać tak, aby wskazać przynależność do ukraińskiej mniejszości narodowej oraz wykorzystywany język, a także przynależność religijną (jeśli uczestnicy i uczestniczki spisu tego chcieli). Przygotowano plakaty, ulotki, informacje w mediach społecznościowych i w tygodniku „Nasze Słowo”.

Przekazaliśmy wsparcie 9 700 zł.