Mam prawo, mam głos
Fundacja Laboro
Prawa obywatelskie
2018
podlaskie

Inicjatywa „Mam prawo, mam głos” związana była z zachęceniem do udziału w wyborach samorządowych osób z niepełnosprawnościami mających szczególne utrudnienia z uwagi na obniżenie poziomu intelektualnego lub też funkcji poznawczych (osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem).  W ramach projektu odbyły się spotkania w Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej (ok. 85 osób) oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji AC (25 osób). Omówiono zasady głosowania, dlaczego należy głosować, za co są odpowiedzialni radni i prezydent miasta, czego można od nich oczekiwać, czym są programy wyborcze oraz przećwiczono, jak prawidłowo oddaje się głos

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 3 000 zł.