Mam prawo, mam głos
Fundacja Laboro
Prawa obywatelskie
2018
podlaskie

Warsztaty w Białymstoku dla ok. 100 osób osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem mające na celu umożliwienie uczestnikom skorzystania z ich praw wyborczych. Omówiono zasady głosowania, dlaczego należy głosować, za co są odpowiedzialni radni i prezydent miasta, czego można od nich oczekiwać, czym są programy wyborcze oraz przećwiczono, jak prawidłowo oddaje się głos. 99% niepełnosprawnych uczestników spotkań nie tylko nigdy nie brało udziału w wyborach ale przede wszystkim nie wiedziało, że mogą głosować, że ich niepełnosprawność nie wyklucza ich z życia obywatelskiego.