Kontroluj i Decyduj
Fundacja Społeczeństwo 2.0
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
śląskie

Celem Fundacji Społeczeństwo 2.0 jest budowanie świadomego społeczeństwa, otwartego na dialog, które zna swoje prawa i potrafi je w odpowiedni sposób wykorzystać. Stowarzyszenie promuje dostęp do informacji publicznej, kontroluje władzę i jednostki publiczne w Zabrzu, aktywizuje obywateli i obywatelki do współrządzenia.

Przekazaliśmy wsparcie 1 800 zł.