Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Wsparcie uchodźców i migrantów
2018
cała Polska

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 10 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce, dla których ważne jest, by w obliczu niewielkich środków, które są dostępne na wsparcie migrantów oraz ich integrację w polskim społeczeństwie, podejmować działania wspólne, które będą kompatybilne, będą się wzajemnie wspierały i nie dublowały. Projekt zakładał zorganizowanie 10 spotkań, w tym 3 warsztatów, aby wzmocnić organizacje i pozwolić przygotować trzy z zaplanowanych wspólnych projektów: kampanię dot. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, Akademię wolontariatu oraz szkołę mentoringu dla osób pracujących z migrantami.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 10 000 zł.