Inicjatywa Nasz Rzecznik
Inicjatywa Nasz Rzecznik
Aktywność obywatelska
2020
cała Polska

Inicjatywa NASZ RZECZNIK połączyła ponad podziałami ponad 1200 organizacji społecznych w upowszechnianiu idei uspołecznienia procesu wyboru kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W sposób transparentny stanęła na straży standardów, jakie spełniać powinien/na kandydat/ka na RPO – niezależności, ponadpartyjności i oddaniu służbie publicznej, a także włączyła obywateli i obywatelki w dyskusję nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Rzecznikiem – podczas kampanii społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.