Kampania mobilizacyjna Vote4Friendship
Front Europejski / Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2019
cała Polska

Głównym założeniem kampanii mobilizacyjnej #vote4friendship było wzmocnienie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w oczach młodych Europejczyków. Narracja kampanii realizowana była wokół idei przyjaźni, która przekracza wszelkie granice – zarówno te geograficzne, socjalne czy światopoglądowe. W ramach kampanii artyści z 28 państw nagrali piosenkę „Friends will be friends” , ilustratorzy z 19 państw narysowali ilustracje „Pencil Friends”, odbył się też eksperyment społeczny „PrEUnion Bar”, który pokazał, jak wyglądałby świat bez Unii Europejskiej. W kampanię zaangażowało się wiele znanych osób, instytucji i firm. Twórcami kampanii w Polsce byli Alliance4Europe, Front Europejski oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Przekazaliśmy wsparcie 30 000 zł.