Kampania mobilizacyjna Vote4Friendship
Front Europejski / Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2019
cała Polska