Kampania #MAMWYBÓR
Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej
Wybory i działania profrekwencyjne
2023
cała Polska

Celem kampanii społecznej #MAMWYBÓR jest zwiększenie frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, w szczególności wśród młodych dorosłych oraz osób z
miast powiatowych i terenów wiejskich, a także zwiększenie świadomości obywatelskiej wyborczyń_ców nt.:
– procedury ubiegania się o możliwość skorzystania z biernego prawa wyborczego (zmiana okręgu, głosowanie korespondencyjne, głosowanie poza granicami kraju, korzystanie z bezpłatnego
transportu) oraz samego procesu głosowania,
– propozycji programowych ugrupowań politycznych uczestniczących w wyborach.

Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi kampanię informacyjną oraz edukacyjną w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter). Przygotowała także stronę internetową z bieżącymi informacjami nt. wyborów dla osób głosujących (m.in. zasady przeprowadzania głosowania, przeliczania głosów na mandaty), a także zawierającą przedstawienie (również na zasadzie porównania) propozycji programowych poszczególnych ugrupowań politycznych. Organizuje debaty tematyczne i regionalne z udziałem przedstawicielek_li różnych ugrupowań oraz  spotkania aktywistek_ów z mieszkankami i mieszkańcami miast, miasteczek i wsi (m.in. Warszawa, Kraków, Słomniki, Miechów, Kielce, Bałtów, Zębowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Kazimierza Wielka, Opatów, Sandomierz, Końskie, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Lublin, Gdańsk).

O DEBATACH:
– debaty tematyczne oraz regionalne odbywające się z czynnym udziałem mieszkanek i mieszkańców danego okręgu wyborczego
– wszystkie debaty transmitowane na Facebooku i YouTube
– 3 debaty tematyczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (edukacja i rynek pracy, ochrona zdrowia, infrastruktura i mieszkalnictwo)
– 3 debaty tematyczne w Krakowie (edukacja i rynek pracy, ochrona zdrowia, infrastruktura i mieszkalnictwo)
– 1 debata online (lub w Katowicach): klimat i środowisko

Dowiedz się więcej:
– Instagram: https://www.instagram.com/mamwybor/
– Facebook: https://www.facebook.com/kampaniamamwybor
– TikTok: https://www.tiktok.com/@mamwybor

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 6 154,40 zł.