Spotkania ogólne Grupy Granica (2023, 2024)
Klub Inteligencji Katolickiej
Wsparcie uchodźców i migrantów
2023
podlaskie

Grupa Granica jest oddolną inicjatywą powstałą w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. W ramach inicjatywy Jesienne spotkanie ogólne Grupy Granica miało miejsce 2-dniowe spotkanie ogólne Grupy Granica podczas którego organizacje i osoby działające na granicy polsko- białoruskiej przedyskutowały ważne dla ruchu kwestie i ustaliły kierunek działania na najbliższe miesiące. Zostały przeprowadzone 4-dniowe warsztaty z bezpieczeństwa dla Grupy Granica obejmujące tematy takie jak: zabezpieczanie cyfrowe sprzętu, szacowanie ryzyka, deeskalacja i rozwiązywanie konfliktów.

W 2024 rok planowane są 3 spotkania Grupy Granica. W każdym z nich bierze udział ok. 40-50 osób.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 63 000 zł w 2024 roku i 25 000 zł w 2023 roku.