III Kongres Rodziców Osób LGBTQIA
My, Rodzice - stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA
Prawa osób LGBT+
2024

My, Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA jest organizatorem III Kongresu Rodziców Osób LGBTQIA, który odbędzie się w dniach 24-26 maja w Katowicach. Dotychczas odbyły się dwa kongresy: w Łodzi (2022) i Wrocławiu (2023), które zgromadziły ponad 100 osób i były okazją do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim poznania emocji rodziców osób LGBTQIA. Pozwalają poczuć siłę grupy i jej sprawczość. W tym roku tematyka Kongresu będzie się koncentrować na sprawach par jednopłciowych w Polsce, ich sytuacji prawnej i społecznej.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 10 000 zł.