I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli “Jak reagować na antysemityzm (mowę nienawiści) w szkole
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
Prawa mniejszości
2019
cała Polska