I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli „Jak reagować na antysemityzm (mowę nienawiści) w szkole”
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
Prawa mniejszości
2019
cała Polska

W dniach 8-9 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zorganizowało w Kielcach I Ogólnopolską Konferencję Warsztatową „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”. Przez dwa dni 36 nauczycieli i nauczycielek uczestniczyło w warsztatach, dzieląc się doświadczeniem i nabywając nowe kompetencje. Konferencja odbyła się w kamienicy przy ul. Planty 7 – miejscu pogromu kieleckiego 4 lipca 1946 roku, gdzie obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

W ramach konferencji odbyły się wykłady: „Przezwyciężanie uprzedzeń i dyskryminacji” dr Doroty Krzemionki i „Czym jest antysemityzm. Próba definicji” Arkadiusza Walczaka. Uczestnicy obejrzeli film „Przy Planty 7/9” i wzięli udział w warsztatach „Jak reagować na antysemityzm w szkole” prowadzonych przez Małgorzatę Rusinowicz i Arkadiusza Walczaka.

Przekazaliśmy wsparcie 11 813 zł.