Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2018
lubelskie

Hyde Park to rozmowy nt. zbliżających się wyborów samorządowych w Lubartowie w namiocie rozstawionym w centrum miasta. Podczas otwartego spotkania i konsultacji mieszkańcy byli zachęcani do organizowania własnych komitetów, przepytywania obecnych radnych z działalności w kończącej się kadencji oraz odpytywania kandydatów na radnych, co rzeczywiście mogą i chcą zrobić. Organizacja wydarzenia służyła temu, aby wybór osób, które nas reprezentują i które w naszym imieniu sprawują władzę, był jak najbardziej świadomy.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 3 000 zł.