Granty dla dziennikarzy lokalnych
Fundacja Media Forum
Media obywatelskie i niezależność mediów
2023
cała Polska

Celem inicjatywy Fundacji Media Forum jest uruchomienie programu minigrantów dla dziennikarzy lokalnych, będących formą wsparcia niezależnego dziennikarstwa, którego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie władzy na poziomie lokalnym. Organizatorzy planują przyznanie 8 minigrantów dla dziennikarzy lokalnych.

Dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu chcemy stworzyć zachętę do stworzenia jakościowych materiałów dziennikarskich, tekstów lub audycji, które będą poruszały problemy istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności i kształtowały odpowiedzialność, patriotyzm i obywatelskość.

Projekt minigrantów będzie realizowany równolegle do programu szkoleń dla dziennikarzy lokalnych, w którym udział weźmie ok 150 uczestników z całej Polski.

Ogłoszenie o konkursie: Fundacja Media Forum zaprasza dziennikarzy mediów lokalnych do udziału w konkursie grantowym na najlepszy materiał dotyczący tematyki lokalnej. Termin zgłaszania prac upływa 11 czerwca.

Fundacja Media Forum ogłasza konkurs na granty dla dziennikarzy lokalnych, przeznaczone na stworzenie materiałów dotyczących tematyki lokalnej. Szukamy pomysłów na teksty, audycje lub programy telewizyjne, które przyczynią się do wzmocnienia praworządności, budowy w odbiorcach postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wpłyną na ich poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i zaangażowanie obywatelskie, a także na kształtowanie wrażliwości na prawa człowieka. Fundacja przyzna dwa granty w wysokości 3 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy mediów lokalnych, można w nim wziąć udział indywidualnie lub w duecie. Materiały mogą mieć różną formę i charakter, np. informacyjny, dokumentalny lub publicystyczny. Czekamy na zgłoszenia od dziennikarzy pracujących dla lokalnych gazet, portali, stacji radiowych lub telewizyjnych. 

„Konkurs na granty to efekt naszych rozmów z dziennikarzami lokalnymi, którzy sygnalizowali nam potrzebę oderwania się od codziennych obowiązków oraz szybkiego tempa pracy i zaangażowania w tematy wymagające więcej czasu. Mamy nadzieję, że pieniądze z grantu im to umożliwią i że powstaną świetne, pogłębione materiały, spełniające oczekiwania odbiorców, ale i ambicje dziennikarzy” – wyjaśnia Maciej Starczewski, prezes Fundacji Media Forum.

Dowiedz się więcej o konkursie

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 24 000 zł.