Głosobranie
Stowarzyszenie BoMiasto
Wybory i działania profrekwencyjne
2023
cała Polska

Głosobranie to kampania skierowana do organizacji pozarządowych, ale również wszystkich osób, które chciały się zaangażować w działania profrekwencyjne dotyczące wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Stowarzyszenie BoMiasto przygotowało platformę, na której organizacje pozarządowe mogły znaleźć materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej udziału w wyborach parlamentarnych w 2023.

To również akcja polegająca na pokazaniu, że wartości, którymi się kierujemy mają znaczenie podczas głosowania, to również pokazanie jak głosować, żeby nasz głos został policzony i szybkie przypomnienie jak dotrzeć do lokalu wyborczego. 

Dzięki przygotowanym materiałom i instrukcji każdy mógł stworzyć własne stoisko lub pobrać wybrane materiały edukacyjne i użyć ich jako element własnych działań.

Zobaczy film instruktażowy, jak zorganizować stoisko do Głosobrania.

Podczas Festiwalu Pol’and’Rock Głosobranie było obecne w namiocie Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska na stoisku profrekwencyjnym z przygotowanymi materiałami do wykorzystania. Stowarzyszenie BoMiasto zorganizowało także stoisko podczas katowickiego Marszu Równości, angażując w inicjatywę ponad 200 osób, było obecne na przystankach Tour de Konstytucja PL i w kampanii profrekwencyjnej Fundacji Wspomagania Wsi.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej projektu z materiałami do pobrania: http://glosobranie.pl/.

 

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 6 000 zł.