Fundusz dla Odmiany
Fundusz dla Odmiany
Mechanizmy niezależnego finansowania działań obywatelskich
2019
cała Polska

Wsparliśmy powstanie Funduszu dla Odmiany, który wzmacnia osoby LGBT+ oraz ruch sojuszniczy w najdalszych i najmniejszych zakątkach Polski.

Wsparcie początkowe i zaufanie ze strony osób związanych z Funduszem Obywatelskim było absolutnie nieocenionym wsparciem, dzięki któremu mogłyśmy uruchomić Fundusz dla Odmiany. Nie umiemy sobie wyobrazić jak ten rozwój by przebiegł gdyby nie grant na start od FO. Finansowanie to uwiarygodniło nas również w oczach innych grantodawców. W ostatnich miesiącach otrzymałyśmy trzy kolejne granty.

Fundusz dla Odmiany przyznaje dotacje w sposób partycypacyjny. Przeczytajcie, jak działa i co do tej pory udało się zrobić dzięki środkom z funduszu, którego powstanie wspieraliśmy od samego początku – Wykluczmy wykluczenia. Działają na rzecz społeczności LGBT+ nie tylko w Warszawie:

A co do tej pory udało się zrobić dzięki środkom z Funduszu dla Odmiany? Jednym z przykładów mogą być przełomowe działania dla osób LGBT+ ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Ewa Furgał pracuje z nimi i ich rodzinami, wraz ze wsparciem psychologiczno-lekarskim, jak również stara się poszerzać wiedzę w społeczeństwie na ten temat – wszystko w ramach Fundacji Dziewczyny w Spektrum.

Mikrogrant został przyznany też Marii Jaszczyk ze wsi Nowiny koło Złotowa, gdzie działa jej Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek. To emerytowana nauczycielka, mocno zaangażowana w katolickie wspólnoty. Jak sama przyznaje, po sześćdziesięciu latach życia w uprzedzeniu doszła do wniosku, że musi przeformułować swój stosunek do osób LGBT+ i od tej pory buduje koalicję sojuszniczą w okolicy, edukuje sąsiadki i sąsiadów, przedstawicielki i przedstawicieli samorządu lokalnego. Mimo że spotyka ją hejt, działa prężnie, z dumą chodząc po swojej wsi z tęczową flagą.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 40 126 zł.