Działania strażnicze
Stowarzyszenie "Nasze Miasto"
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2020
podkarpackie

W czasie realizacji dofinansowania Stowarzyszenie “Nasze Miasto” podniosło profesjonalizm w podejmowanych sprawach sądowych – pieniądze z dotacji przeznaczono m.in. na koszty 14 takich spraw. Skutkiem tych działań jest stanie na straży transparentności nie tylko lokalnych władz oraz wpływanie na jej egzekwowanie przez organy spółek komunalnych, spółki skarbu państwa, instytucje państwowe. Stowarzyszenie po raz pierwszy w swojej historii wpłynęło na zasądzenie dla prezydenta miasta grzywny za niezgodne z prawem realizowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz uznanie skargi w ww. sprawie przez radę miejską. Stowarzyszenie kieruje wnioski w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, współpracuje z lokalnymi mediami, informujemy lokalną społeczność o wydatkach samorządu m.in. na przebudowanej dzięki projektowi stronie www.nasze-miasto.org.pl.