Dla bezpiecznych spacerów w lesie – monitoring i poradnictwo
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
cała Polska

W ramach inicjatywy „Dla bezpiecznych spacerów w lesie – monitoring i poradnictwo” Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” prowadzi działania w 2 obszarach: w zakresie poradnictwa oraz monitoringu przestrzegania przez koła łowieckie i gminy przepisów dotyczących ogłaszania terminów polowań zbiorowych. Opracuje również poradnik dla osób zajmujących się edukacją terenową dot. bezpieczeństwa w lesie w sezonie łowieckim i przebuduje stronę zakazpolowania.pl.

Co roku w Polsce, w trwającym pół roku sezonie łowieckim, odbywa się ok. 30.000 polowań zbiorowych. Jeśli nie chcesz narażać życia i zdrowia swojego i swoich bliskich, przed spacerem do lasu powinnaś/powinieneś sprawdzić, czy przypadkiem nie odbywa się tam polowanie zbiorowe (myśliwego polującego indywidualnie nie sprawdzisz). Aby sprawdzić, czy w lesie będziesz bezpieczna/y musisz wiedzieć po terenie jakiej gminy spacerujesz, a jeśli las jest na granicy dwóch lub większej ilości gmin, musisz przeszukać BIP lub stronę wszystkich tych gmin na wiele miesięcy wstecz. Obowiązujące przepisy nakładają na organizatorów polowań zbiorowych obowiązek informowania o nich gmin, a na gminy obowiązek przekazywania tych ostrzeżeń mieszkańcom, m.in. poprzez obwieszczenia na stronach internetowych. Dwie podjęte przez nas próby monitoringu przestrzegania tych przepisów dały dramatyczne wyniki – przepisy są całkowicie ignorowane, zaś tam, gdzie spełnione są formalności, sposób zamieszczania obwieszczeń jest całkowicie bezużyteczny dla mieszkańców, którzy chcieliby uniknąć niebezpieczeństwa podczas spacerów po lesie. Obywatele nie mają możliwości skutecznie sprawdzić, gdzie i kiedy polowania się odbywają. Nieustannie odbieramy telefony od ludzi, którzy podczas rodzinnych spacerów w lesie natknęli się na polowanie. Oprócz zgłoszeń do gmin, miejsce polowania powinno być w specjalny sposób oznakowane, te przepisy również są łamane.

Chcemy przeprowadzić systematyczny monitoring przestrzegania przez koła łowieckie i gminy przepisów dotyczących ogłaszania terminów polowań zbiorowych. Strategicznie chcemy wybrać tylko określoną liczbę gmin (np. dwa województwa) i dokładnie i kompleksowo zbadać w każdej z nich, czy i jak realizowane są obowiązki wynikające z prawa łowieckiego. W przypadku nieprawidłowości każdorazowo chcemy doprowadzić sprawę do końca, tzn. składając skargi do WSA w przypadku odmowy udostępnienia inf. publicznej oraz składając zawiadomienia do organów ścigania w przypadku złamania przepisów. Ograniczenie liczby gmin do ok. 250 pozwoli faktycznie prawidłowo zareagować na każdy przypadek łamania prawa. Po zakończeniu sezonu będziemy dysponować twardymi danymi dotyczącymi tego czy przepisy są przestrzegane. Jeśli naruszanie przepisów będzie tak samo powszechne jak w poprzednich latrach, będzie to dla nas podstawa do wniosków dotyczących zmiany prawa, opartych o dowody. Chcemy opracować projekt nowelizacji ustawy i doprowadzić do zgłoszenia go do sejmowej ścieżki legislacyjnej.

Jeśli chodzi o poradnictwo, to do tej pory w sposób usystematyzowany nie rejestrowaliśmy zgłaszanych spraw, m.in. z powodu RODO. Duża skala zapytań powoduje, że widzimy potrzebę ich dokumentowania (np. na wzór Poradni Sieci Watchdog). Zgromadzone dane posłużą nam do udokumentowania skali niepożądanych sytuacji związanych z polowaniami i dadzą możliwość powoływania się na konkretne liczby i konkretne udokumentowane przypadki w przyszłości.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 540 zł z Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.