Panel dyskusyjny „Ludzie w drodze. Polacy wobec migracji”
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”
Wsparcie uchodźców i migrantów
2023
podkarpackie

30 stycznia 2023 roku w Piwnicach Rzeszowskich zorganizowano panel dyskusyjny „Ludzie w drodze. Polacy wobec migracji” z udziałem:

  • dr Hanny Machińskiej, byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • dr hab. Anny Siewierska-Chmaj, politolożki z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Zuzanny Tamas, dyrektorki pomocy humanitarnej w Stowarzyszeniu Działań dla Pokoju „Salam Lab”,
  • Marcina Piotrowskiego, Fundacja Folkowisko, koordynatora pomocy na granicy polsko-ukraińskiej.
Panel dyskusyjny miał na celu refleksję nad zjawiskiem migracji i postaw wobec nich. Uczestnicy chcieli przedstawić mechanizmy, mające wpływ na odbiór migracji w społeczeństwie, zasady i ramy prawne rządzące przyjmowaniem obcokrajowców, a także postulaty dotyczące zarówno pomocy humanitarnej jak i integracji cudzoziemców.
W dyskusji poruszono kwestie takie jak:
• przyczyny i przyszłość migracji,
• niepokój związany z migracjami i wynikającymi zeń zmianami społecznymi i kulturowymi,
• problemy komunikacji – sposoby mówienia o szansach i zagrożeniach, oczekiwaniach i lękach,
• poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z migracjami,
• polityki integracyjne,
• prawne aspekty postępowania w stosunku do uchodźców i migrantów,
• prawa i obowiązki urzędników i funkcjonariuszy państwowych,
• prawa i obowiązki wolontariuszy pomagających na granicy,
• pomoc uchodźcom: doraźna i systemowa, ochrona życia i zdrowia, godności, tożsamości i kultury.
Spotkanie towarzyszyło wystawie fotografii Agnieszki Sadowskiej pt. „Granica. Ludzie w drodze”, poświęconej wydarzeniom na granicy polsko-białoruskiej.

Zobacz transmisję spotkania

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 2500 zł.