Panel dyskusyjny „Ludzie w drodze. Polacy wobec migracji”
Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”
Wsparcie uchodźców i migrantów
2023
podkarpackie

Debata „Polacy wobec migracji” miała na celu ukazanie zjawiska migracji i uchodźctwa, wyjaśnienie różnic miedzy nimi, przedstawienie towarzyszących tym zjawiskom lęków i odpowiedź na powtarzające się w związku z nimi pytania. Istotnym elementem było także omówienie ram prawnych – praw i obowiązków – odnoszących się zarówno do migrantów jak również urzędników i służb państwowych. Wiedza ta pozwala na zrozumienie procesów, które budzą lęki i które są przedmiotem manipulacji i dezinformacji szerzonych przez środowiska nacjonalistyczne oraz prorosyjskie.

W debacie wzięli udział specjaliści: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj prof. UR, zajmująca się naukowo m. in. migracjami, dr Hanna Machińska, prawniczka, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zuzanna Tamas i Marcin Piotrowski – doświadczeni eksperci zajmujący się pomocą humanitarną.

Spotkanie dostarczyło rzetelnych informacji a także pozwoliło na wymianę doświadczeń, możliwych do wykorzystania przez wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą pomocą humanitarną, co jest ważne w kontekście miejsca w którym debata się odbywała (Rzeszów).

Panel odbywał się 30 stycznia 2023 roku w Piwnicach Rzeszowskich goszczących wystawę fotografii Agnieszki Sadowskiej „Granica. Ludzie w drodze” poświęconej granicy polsko-białoruskiej. Wystawa ta była ważnym elementem i ilustracją dla debaty.

Spotkanie towarzyszyło wystawie fotografii Agnieszki Sadowskiej pt. „Granica. Ludzie w drodze”, poświęconej wydarzeniom na granicy polsko-białoruskiej.

Zobacz transmisję spotkania

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 2500 zł.