Cykl debat DemokracjaXXI
Komitet Obrony Demokracji
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2023

Cykl debat DemokracjaXXI jest kontynuacją rozmów na 25-lecie uchwalenia Konstytucji RP – Konstytucja25.

DemokracjaXXI zakłada organizację cyklicznych spotkań o tematyce obejmującej różne zagadnienia nowoczesnej demokracji na miarę wyzwań XXI wieku, m.in. odnosząc się do rozwiązań znanych w innych krajach UE, pytań o możliwość zmian w polskiej polityce i społeczeństwie, reform zmierzających ku większej demokratyzacji, partycypacji oraz zbliżaniu rozwiązań prawnych i ustawowych do znanych z krajów Unii Europejskiej.

Debaty będą pełnić dwie funkcje:
edukacyjną – wprowadzając w tematy zaniedbane dotąd przez państwo, a bliskie oczekiwaniom społecznym (w zakresie m.in. edukacji, ekologii, praw i wolności obywatelskich, praworządności, gospodarki, integracji europejskiej)
aktywizującą do poszukiwań rozwiązań, koncepcji i zmian społecznych, z wykorzystaniem istniejących narzędzi, oraz poszukiwaniem nowych, zgodnych z wartościami i rozwiązaniami funkcjonującymi w Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany jako cykl 8 debat on-line na żywo, transmitowanych za pośrednictwem mediów KOD – fanpage Facebook i YouTube, 2 debat online, transmitowanych poprzez media społecznościowe oraz 6 odbywających się stacjonarnie z transmisją online na żywo.

Kluczowym założeniem projektu jest dotarcie do odbiorców, których informacje i wnioski z debat wzbogacą, zainspirują do działań i własnych poszukiwań w celu zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie i budowaniu demokracji w Polsce.

Chcemy pobudzić odbiorców do angażowania się w debatę publiczną nad kształtem i rozwiązaniami nowoczesnej demokracji, ale też do podejmowania działań lokalnych.

Tematy debat:

 “Jaka ordynacja – taka demokracja?” (2.04.2023)

 Jaki wpływ ma ordynacja wyborcza na zaangażowanie i poczucie decyzyjności obywatelek i obywateli?
• Czy zmiany w ordynacji w ostatnich latach podważyły neutralność instytucji wyborczych?
• Czy ordynacja ma wpływ na zaufanie społeczeństwa do procesu wyborczego?
• Jakie mogą być konsekwencje najnowszych zmian w Kodeksie Wyborczym?
• Czy ordynacja wyborcza w Polsce potrzebuje nowych rozwiązań?
Zobacz transmisję wydarzenia.
Planowane spotkania:

“Wybory – demokracja raz na 4 lata?”
Jak obecne przepisy określające sposób przeprowadzania wyborów i referendów wpływają na zaangażowanie obywatelskie w proces wyborczy. Czy poziom edukacji społecznej w tej materii jest wystarczający? Czy potrzeba kontroli wyborów? Jakich zmian potrzebujemy?

“Kogo stać na demokrację?” – usuwanie ograniczeń w partycypacji społecznej i dyskryminacji, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i wykluczeń społecznych (np. edukacja, transport).

“Media – szansa czy zagrożenie pluralistycznej demokracji?” – Czy media i ich komercyjność niszczą czy podnoszą jakość debatę publiczną? Rola mediów “narodowych” czy “publicznych”. Internet – źródło wiedzy czy zagrożeń? Czy jest możliwość instytucjonalnego zapobiegania zagrożeniom?
“Czy możliwa jest demokracja bez nauki?” – rola edukacji na wszelkich poziomach, rola doświadczeń historycznych i ich krytycznej oceny w budowaniu społeczeństwa demokratycznego. Co powinna wnosić nowoczesna edukacja historyczna?

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 14 950 zł.