Cykl debat DemokracjaXXI
Komitet Obrony Demokracji
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2023

Cykl debat DemokracjaXXI był kontynuacją rozmów na 25-lecie uchwalenia Konstytucji RP – Konstytucja25.

W ramach inicjatywy DemokracjaXXI  zorganizowano cykl 6 debat (1 online i 5 stacjonarnych z transmisją w mediach społecznościowych) o tematyce obejmującej różne zagadnienia nowoczesnej demokracji na miarę wyzwań XXI wieku, m.in. odnosząc się do rozwiązań znanych w innych krajach UE, pytań o możliwość zmian w polskiej polityce i społeczeństwie, reform zmierzających ku większej demokratyzacji, partycypacji oraz zbliżaniu rozwiązań prawnych i ustawowych do znanych z krajów Unii Europejskiej.

Debaty pełniły dwie funkcje:
edukacyjną – wprowadzając w tematy zaniedbane dotąd przez państwo, a bliskie oczekiwaniom społecznym (w zakresie m.in. edukacji, ekologii, praw i wolności obywatelskich, praworządności, gospodarki, integracji europejskiej)
aktywizującą do poszukiwań rozwiązań, koncepcji i zmian społecznych, z wykorzystaniem istniejących narzędzi, oraz poszukiwaniem nowych, zgodnych z wartościami i rozwiązaniami funkcjonującymi w Unii Europejskiej.

Kluczowym założeniem projektu było dotarcie do odbiorców, których informacje i wnioski z debat wzbogacą, zainspirują do działań i własnych poszukiwań w celu zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie i budowaniu demokracji w Polsce.

Chcemy pobudzić odbiorców do angażowania się w debatę publiczną nad kształtem i rozwiązaniami nowoczesnej demokracji, ale też do podejmowania działań lokalnych.

Tematy debat:

02.04.2023 „Jaka ordynacja – taka demokracja?” (online)
Prelegenci: dr Marta Żerkowska-Balas i prof. Jarosław Flis

27.05.2023 „Jak się różnić bez podziałów? O zagrożeniach polaryzacji społeczeństwa”
Prelegenci: dr hab. Renata Mienkowska-Norkiene, prof. Jerzy Szczepański
Miejsce: Sandomierz
Uczestnicy: mieszkańcy Sandomierza i woj. świętokrzyskiego, w tym lokalni aktywiści społeczni Współpraca: stowarzyszenie FOSA Sandomierz, KOD Świętokrzyskie

08.07.2023 „Jak tworzyć zaufanie do państwa? O praworządności i niezależności instytucji”
Prelegenci: Michał Bukowiński, Ewa Siedlecka
Miejsce: Koronowo
Uczestnicy: mieszkańcy Koronowa i Bydgoszczy, w tym lokalni aktywiści społeczni
Współpraca: KOD Koronowo, KOD Bydgoszcz

30.07.2023 „Jak podnieść poziom klasy politycznej?”
Miejsce: Bochnia
Prelegenci: prof. Janusz Majcherek, prof. Wojciech Sadurski
Uczestnicy: mieszkańcy Bochni, w tym lokalni aktywiści społeczni
Współpraca: KOD Małopolskie

12.08.2023 „Jak głos kobiet wzmacnia demokrację?”
Prelegenci: dr Dorota Kowalewska, Monika Tichy
Miejsce: Kołobrzeg
Uczestnicy: mieszkańcy Kołobrzegu i Koszalina, w tym lokalni aktywiści społeczni
Współpraca: KOD Kołobrzeg, Lambda Polska

27.08.2023 „Czy zagraża nam nacjonalizm?”
Prelegenci: Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, prof. Krzysztof Podemski
Miejsce: Kalisz
Uczestnicy: mieszkańcy Kalisza, w tym lokalni aktywiści społeczni
Współpraca: KOD Kalisz

Obejrzyj transmisję debat.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 8 397,58  zł.