Budowanie umiejętności lokalnych inicjatyw leśnych
Fundacja Lasy i Obywatele
Aktywność obywatelska
2021
cała Polska

Inicjatywa Lasy i Obywatele powstała, by wspierać rosnący społeczny ruch na rzecz lasów. Tworzy narzędzia oraz materiały edukacyjne, które pomagają lokalnym ruchom działać skutecznie. Dzięki wsparciu Funduszu powstają materiały edukacyjne m.in. Jak zorganizować wydarzenie społecznościowe w lesie (pikietę, spacer czy performance), jednocząc społeczność wokół lasu. Jej celem długofalowym jest wzrost lokalnej partycypacji oraz poprawa mechanizmów i procesów partycypacji w decyzjach o gospodarce leśnej.