Budowanie umiejętności lokalnych inicjatyw leśnych
Fundacja Lasy i Obywatele
Aktywność obywatelska
2021
cała Polska

Marta zaangażowała się w sprawy lasów, gdy odkryła, że las przylegający do miejscowości, w której mieszka ma zostać wycięty. O ochronie lasów nie wiedziała nic, chcąc go chronić musiała wszystkiego się nauczyć. W zeszłym roku stworzyła Mapę rębni #ZanimWytnąTwójLas, która po raz pierwszy dała społeczeństwu dostęp do zrozumiałej informacji o planach gospodarczych wobec lasów publicznych, wywołała dyskusję o skali pozyskania drewna w Polsce i braku społecznej kontroli nad gospodarką leśną. Do Marty zgłosiły się setki osób, które chcą działać na rzecz ochrony lasów w swoich lokalnych społecznościach. Marta swoją wiedzą i narzędziami wsparła ich ponad 1000. By pomóc sieciować lokalnych działaczy stworzyła mapę inicjatyw leśnych – w ciągu 1,5 roku na mapie znalazło się prawie 300 inicjatyw. Inicjatywa Lasy i Obywatele/ki, którą założyła wspiera rosnący społeczny ruch na rzecz lasów. Dzięki wsparciu Funduszu Marta tworzy narzędzia oraz materiały edukacyjne, które pomagają lokalnym ruchom działać skutecznie, jednocząc społeczność wokół lasu. Celem długofalowym inicjatywy Lasy i Obywatele jest wzrost lokalnej partycypacji oraz poprawa mechanizmów i procesów partycypacji w decyzjach o gospodarce leśnej.

Przekazaliśmy wsparcie 32 000 zł.