Aktywni i dobrze poinformowani giżycczanie – platforma medialna „Giżycko 2.0”
Stowarzyszenie Aktywne Giżycko
Media obywatelskie i niezależność mediów
2018
warmińsko-mazurskie

Inicjatywa zakładała stworzenie obywatelskiej telewizji internetowej służącej mieszkańcom powiatu giżyckiego, a realizowanej przez młodych wolontariuszy, adeptów sztuki dziennikarskiej. Najpierw warsztaty i oswajanie się z kamerą, potem audycje, dokumenty wideo, programy publicystyczne i promocja społecznej aktywności lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji. Platforma medialna ma być miejscem dyskusji nt. lokalnych problemów, przestrzenią do spotkania i przedstawienia stanowisk stron reprezentujących różne opinie w ważnych dla mieszkańców sprawach.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 10 749 zł.