35. Rok Wolności
Stowarzyszenie ROTA
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2024
Warszawa

35. Rok Wolności to inicjatywa społeczna z okazji 35-lecia demokracji w Polsce, 25-lecia wstąpienia Polski do NATO i 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Celem inicjatywy jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat tych zdarzeń, z podkreśleniem szczególnego znaczenia wartości, które są z nimi powiązane: WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA, BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji obywatelskich i samorządów, szczególnie z mniejszych miejscowości, które będą gospodarzami zdarzeń okolicznościowych, związanych z tegorocznymi rocznicami. Publikowane przez Stowarzyszenie ROTA na stronie internetowej i w mediach społecznościowych informacje będą umożliwiały  mieszkańcom miast i wsi zapoznanie się z wydarzeniami rocznicowymi w ich okolicy. Inicjatywa skierowana jest także do młodzieży (warsztaty pt. „Wolność-Bezpieczeństwo-Rozwój”) oraz nauczycieli, wychowawców i liderów grup młodzieżowych (materiały edukacyjne).

Więcej informacji https://rokwolnosci.pl/

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 30 000 zł.