19. Narodowa Sesja Selekcyjna EYP Poland – Łódź 2023
Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2023
cała Polska

Europejski Parlament Młodzieży (EYP) to platforma edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Dzięki symulacjom obrad Parlamentu Europejskiego sprawia, że polityka staje się aktywnym i prawdziwym doświadczeniem. Zachęca uczestników do ćwiczenia niezależnego myślenia i do podejmowania własnej inicjatywy na rzecz zarówno własnego rozwoju, jak i rozwoju Europy.

Narodowa Sesja Selekcyjna (National Selection Conference) to najważniejsze wydarzenie EYP Poland, w którym biorą udział uczestnicy z różnych regionów Polski i Europy. Sesja trwa 5-6 dni (większą ilość czasu poświęca się dyskusji w komitetach i Zgromadzeniu Generalnemu) i jest wzbogacona o program kulturalny. W wydarzeniu uczestniczą uczniowie z delegacji szkolnych a także z delegacji międzynarodowych wysyłanych przez inne Komitety Narodowe. Podczas wydarzenia uczestnicy symulując pracę wybranych komisji Parlamentu Europejskiego (PE), dyskutują nad postawionymi przed nimi problemami oraz opracowują rozwiązania w formie naśladującej rezolucje PE. Podczas dwóch ostatnich dni spotkania przeprowadzane jest Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenarnego PE, w trakcie, którego wspólnie wszyscy uczestnicy debatują nad efektami prac poszczególnych komisji. Wydarzenie odbywa się w całości w języku angielskim.

Sesja zgromadzi około 160 młodych Europejczyków (110 delegatów oraz 52 wolontariuszy) w Łodzi dniach 20-26 sierpnia 2023. Konferencja jest skierowana do uczniów ostatnich klas podstawowych oraz ponadpodstawowych w Polsce.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 15 tys. zł.