Nagroda specjalna im. Henryka Wujca w konkursie (eS) dla Fundacji Kulawa Warszawa
Nagrodę specjalną im. Henryka Wujca w Konkursie (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku otrzymuje Fundacja Kulawa Warszawa, której misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Ogromne gratulacje!
Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłków, które przekładają się na pozytywne zmiany w życiu wielu osób, na budowanie mostów i konsekwentne usuwanie barier, by świat był lepszym miejscem i otwartym miejscem dla nas wszystkich.
Fundacja Kulawa Warszawa to prawdziwy przykład siły i poświęcenia na rzecz społeczności. Działa nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą, oferując szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności dla instytucji publicznych i firm. Prowadzi audyty dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno–komunikacyjnej. Aktualnie głównym celem Fundacji jest poprawa dostępu do usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. To nie tylko działanie na rzecz zdrowia, ale także budowanie równych szans dla wszystkich. Nie bez znaczenia jest również to, że Fundacja Kulawa Warszawa jest miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami i tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, działając na zasadach demokratycznych.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, a jego partnerem Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
fot. materiały organizatora