Fundusz Obywatelski poszukuje koordynatora_ki ds. fundraisingu indywidualnego

Jesteśmy Funduszem Obywatelskim – takim, który przekazuje wsparcie lokalnym aktywist(k)om i organizacjom społecznym na niezależne inicjatywy ze środków zebranych wyłącznie od obywatelek i obywateli. Wspieramy tych, którzy bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce.

Szukamy zaangażowanej, pozytywnie nastawionej i kreatywnej osoby, która będzie współtworzyć z nami Fundusz i będzie odpowiedzialna za rozwój relacji z darczyńcami:

 • wdrażanie planu fundraisingowego oraz strategii rozwoju narzędzi fundraisingu,
 • budowanie i utrzymywanie stałych relacji z darczyńcami indywidualnymi (donor journey)  oraz pozyskiwanie nowych darczyńców,
 • współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu kampanii fundraisingowych,
 • tworzenie treści angażujących odbiorców offline i online, przygotowanie, produkcję i rozwój materiałów fundraisingowych, w tym wysyłek direct mailingów, newslettera oraz e-mailingów,
 • analizę danych dotyczących darczyńców i pracę z CRM,
 • prowadzenie kontaktów telefonicznych z nowymi i obecnymi darczyńcami,
 • prowadzenie i rozwój strony www pod kątem fundraisingu.

Szukamy osoby, która:

 • ma min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań fundraisingowych lub marketingowych, samodzielnym przygotowywaniu materiałów fundraisingowych i pracy z darczyńcami indywidualnymi
 • zna specyfikę organizacji pozarządowych i bliskiej są jej wartości Funduszu Obywatelskiego,
 • potrafi zarządzać procesami i wdrażać nowe projekty i narzędzia,
 • ma umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie,
 • posiada umiejętności analityczne i jest dokładna,
 • biegle posługuje się narzędziami Google i MS office (arkusz kalkulacyjny),
 • ma lekkie pióro i doskonałe umiejętności komunikacyjnie,
 • komunikuje się w języku angielskim w mowie i piśmie.

Dużym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z CRM, umiejętność pracy z systemami do e-mail marketingu,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • samodzielność, odwaga i wytrwałość w działaniu,
 • znajomość narzędzi: Salesforce, WordPress, Freshmail.

Oferujemy:

 • możliwość współtworzenia największego w Polsce Funduszu  finansowanego wyłącznie z wpłat indywidualnych darczyńców, który wspiera działania aktywistów i aktywistek, którzy bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce,
 • pracę w zaangażowanym zespole,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (po okresie próbnym);
 • pracę w trybie hybrydowym;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, prosimy o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV (ze zdjęciem) mailem na adres: rekrutacja@fdp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji (zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco).

Osoby, które zostaną zaproszone do drugiego etapu procesu rekrutacji, otrzymają krótkie zadanie praktyczne.

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim liście motywacyjnym, CV i załączonych dokumentach na potrzebę przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację dla Polski z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 5/3.”


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja dla Polski, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, jako pracodawca i podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w ramach tego procesu rekrutacji będą przechowywane do jego zakończenia.​ Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu.