• ZAANGAŻUJ SIĘ CHOĆBY W 1%

  FUNDACJA DLA POLSKI: KRS 0000039342 CEL SZCZEGÓŁOWY: FUNDUSZ OBYWATELSKI

  Nie bądź stroną bierną. Zaangażuj się choćby w jednym procencie w sprawy własnego kraju i miej realny wpływ na to, co dzieje się wokół Ciebie.

  To, jaka będzie Polska zależy od każdego z nas.

 • POMÓŻ REALIZOWAĆ ODDOLNE DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

  Dlaczego warto przekazać 1% dla Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca?

  Jesteśmy jedynym funduszem w Polsce, który przyznaje wsparcie osobom i organizacjom na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek. Przez trzy lata swojej działalności Fundusz Obywatelski współfinansował 80 inicjatyw obywatelskich przekazując na ten cel 1,2 mln złotych. 

   

  Wspieramy obywatelskie inicjatywy na rzecz praw człowieka, praw kobiet, osób LGBT+, migrantów, niezależności sądownictwa, przeciwdziałania radykalizacji i mowie nienawiści, rozmowy mimo różnic oraz  społecznej kontroli instytucji publicznych. 

   

  Dzięki środkom od obywateli i obywatelek zebranym i przekazanym przez Fundusz Obywatelski:

  • ponad 50 000 osób było odbiorcami i uczestnikami debat, szkoleń, konsultacji  oraz  wydarzeń z cyklu "Rozmowa mimo różnic", m.in. kampanii informacyjnej dot. zapobiegania radykalizacji i ekstremizmowi

  • powstało 57 interwencji, raportów i stanowisk związanych z obroną praw człowieka w czasie pandemii 

  • 3400 wniosków o dostęp do informacji publicznej, 7250 stron przeanalizowanych dokumentów i  5 raportów to wyniki kontroli prowadzonych przez lokalne watchdogi

  • 4 miliony osób otrzymało informacje o prawach wyborczych i procesie wyborczym

  • 300 społecznych obserwatorów  monitorowało wybory prezydenckie 

  • 18 ekspertów przez 24 dni prowadziło monitoring mediów publicznych w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi

  • 19 autorów z 5 redakcji opublikowało 20 tekstów w ramach projektu Spięcie (współpraca międzyredakcyjna: Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Kontakt, Klub Jagielloński, Nowa Konfederacja)

  • 1 sprawa sądowa została wytoczona Poczcie Polskiej za nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych wyborców w związku z wyborami prezydenckimi

  • zrealizowano 8 projektów na rzecz osób LGBT+. Wsparliśmy też powstanie "Funduszu dla Odmiany", wzmac­niającego osoby LGBT+ i ruch sojusz­ni­czy w naj­dal­szych i naj­mniej­szych zakąt­kach Pol­ski

  • razem z 1220 organizacjami społecznymi poparliśmy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz -  społeczną, niezależną kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich  i wsparliśmy finansowo kampanię Nasz Rzecznik.   

  W 2021 r. Fundusz Obywatelski będzie  nadal wspierać oddolne inicjatywy obywatelskie i działania strażnicze, przeciwdziałać radykalizacji i mowie nienawiści, wspierać ochronę niezależności sądownictwa. Rola społecznej kontroli instytucji publicznych i organów władzy nabiera teraz szczególnego znaczenia, gdy niezależność mediów  jest zagrożona, a przerwanie ciągłości urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich osłabi ochronę naszych praw i wolności. 

   

  Przekaż 1%. Nie stój obok, gdy zagrożona jest ochrona praw obywatelskich.

 • Jak przekazać 1% podatku na rzecz Funduszu Obywatelskiego?

  To proste. W zeznaniu podatkowym wpisz nasz nr KRS

  Fundacja dla Polski KRS 0000039342

  Wskaż cel szczegółowy: FUNDUSZ OBYWATELSKI

  To ważne: zaznacz zgodę na przekazanie nam swoich danych. Będziemy wtedy mogli potwierdzić otrzymanie Twojego 1% i poinformować Cię, jak wykorzystaliśmy otrzymane środki.

   

  Jeśli rozliczasz się samodzielnie, zachęcamy do skorzystania z programu do rozliczeń PITax, gwarantującego bezpieczeństwo Twoich danych.

 • Możesz rozliczyć swój PIT także na stronie Ministerstwa Finansów i dodać KRS Fundacji dla Polski 0000039342.

  Cel szczegółowy: Fundusz Obywatelski

  Jeśli rozliczasz się jako emeryt/emerytka lub rencista/ rencistka, wypełnij oświadczenie PIT-OP i prześlij do swojego Urzędu Skarbowego – w ten sposób Twój 1 % trafi do Funduszu Obywatelskiego prowadzonego przez Fundację dla Polski.

 • Nie ma demokracji bez trzeciego sektora

  Rozmowa w Radio TOK FM z Jakubem Wygnańskim, współtwórcą Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca

  Dziękujemy TOK FM za otwarty dostęp do podcastu.

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newslettera Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 

Prawa osób, których dane przetwarzamy 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

Dane darczyńców
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: darczyncy@funduszobywatelski.pl. 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

Dane subskrybentów newslettera 
Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w bazach danych utrzymywanych na dyskach wewnętrznych Fundacji dla Polski. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
 Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 

Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.