• Poznaj inicjatywy, które wsparliśmy

  dzięki darowiznom i 1% podatku od obywateli i obywatelek

  ponad 110 inicjatyw obywatelskich

  wspartych z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca

  1,4 mln złotych

  przekazanych na realizację inicjatyw obywatelskich

  4 lata

  działalności Funduszu

 • Wybrane inicjatywy z 2021 roku

  WSPARCIE UCHODŹCÓW I MIGRANTÓW

  • Kampania społeczna, która ma na celu pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego - wspólny głos organizacji pomocowych z apelem do rządu i Polaków w sprawie migrantów przedostających się do Polski: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my możemy ich ocalić”;

  • Wsparliśmy uruchomienie punktu interwencji kryzysowej, działającego na Podlasiu, w ramach którego wolontariusze udzielają bezpośredniej pomocy humanitarnej i prawnej osobom migrującym oraz dokumentują przypadki naruszeń praw człowieka;

  • Lotny punkt informacyjny - ponad 1000 rozmów z mieszkańcami 100 przygranicznych miejscowości przeprowadzili wolontariusze i wolontariuszki o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

  • Sukienki dla Afganek - czeczeńskie uchodźczynie w Polsce z Fundacji Kobiety Wędrowne uszyły tradycyjne, długie suknie dla uchodźczyń z Afganistanu przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców;

  • Inicjatywa pt. Mobilizacja mniejszości ukraińskiej w ramach akcji spisowej realizowana przez Związek Ukraińców w Polsce.

  OBRONA NIEZALEŻNOŚCI SĄDOWNICTWA, KONTROLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

  • Wystawa "Sprawiedliwość" Piotra Wójcika, będącą podsumowaniem sześciu lat walki z destrukcją ładu demokratycznego w Polsce i debata "Sprawiedliwość od_nowa. Reset czy gruba kreska?", jak naprawić polski wymiar sprawiedliwości;

  • Na prawo patrz - projekt realizowany przez Fundację Wolne Sądy;

  • Inicjatywa KOD Pomorze "Neo-sędziowie to neo-nie-wyroki!", w ramach której powstała wyszukiwarka sędziów powołanych przez neoKRS;

  • Monitoring procedur wyboru polskiego kandydata na urząd sędziego TSUE i sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Helsińską Fundację Praw Człowieka;

  • Nagroda im. Edwarda Wende za odwagę cywilną i niezłomność zasad, którą otrzymała prokurator Ewa Wrzosek, symbolizująca walkę o wymiar sprawiedliwości wolny od wpływów politycznych;

  • Monitoring mediów publicznych przed wyborami prezydenckimi w Rzeszowie przez Towarzystwo Dziennikarskie;

  • Budująca ruch społeczny przeciwko wycince lasów inicjatywa Lasy i Obywatele.

  ROZMOWA MIMO RÓŻNIC, AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

  • Ogólnopolska akcja Tour de Konstytucja PL, w której sędziowie, prokuratorzy, prawnicy
   i przedstawiciele organizacji społecznych rozmawiali z Polkami i Polakami o wolnościach
   i prawach obywatelskich;

  • Spięcie - projekt współpracy międzyredakcyjnej pięciu środowisk, które dzieli bardzo wiele, ale łączy gotowość do podjęcia niecodziennej rozmowy: Klub Jagielloński, Magazyn Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja.

  LOKALNE INICJATYWY STRAŻNICZE

  • Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 4899 zł

  • Fundacja Społeczeństwo 2.0, Kontroluj i Decyduj, 1 800 zł

  • Inicjatywa społeczna "Ratujmy kleszczowskie wąwozy", Naszym celem jest ustalenie zasadnej ochrony cennych przyrodniczo i społecznie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice, w okolicach Kleszczowa w gminie Zabierzów, 4 900 zł

  • Jan Mordań, Samorząd to społeczeństwo, 4 500 zł

  • Renata Włazik, Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy, 4 900 zł

  • Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw ObywatelskichInformacja na straży prawa, 2450 zł

  • Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Monitoring wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2020 r., 4900 zł

  • Fundacja EkoRozwoju, Sieć strażników drzew, 4 900 zł

  • Inicjatywa Dzikie Karpaty, Chrońmy lasy, które chronią nas - obywatelskie patrole w Puszczy Karpackiej, 3 850 zł

  • Jakub Lenkiewicz, Ochrona przed wycinką lasu uzdrowiskowego otaczającego Iwonicz-Zdrój o statusie lasu ochronnego, 4750 zł

  • Redakcja portalu zpruszkowa.pl, zpruszkowa.pl - watchdog w Mieście Pruszków, 4 820 zł

  • Stowarzyszenie Nasze Miasto, Jawny, uczciwy samorząd!/Działania strażnicze w Stalowej Woli, 4900 zł

  • Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze, Neo-sędziowie to neo-nie-wyroki!, 4900 zł

  • Mateusz Titës Meyer, Moje stronë 2021, 5550 zł

  Te wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie wpłaty od obywatelek i obywateli.

 • Kontrola instytucji publicznych, działania strażnicze

    Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej.   Fundusz Obywatelski dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w 2020 roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Celem konkursu jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania osób i podmiotów, które podejmują działania strażnicze. Druga edycja konkursu ruszyła w 2021 r. Z drugiej strony wspieramy te projekty organizacji eksperckich stojących na straży naszych praw, które nie mają szans na finansowanie z innych źródeł lub po prostu powinny być finansowane przez obywateli i obywatelki, by mogły być niezależne. Poniżej inicjatywy z zakresu społecznej kontroli instytucji publicznych, które wsparliśmy do tej pory:

  Fundacja Lasy i Obywatele

   

  Budowanie umiejętności lokalnych inicjatyw leśnych.

  2021

   
  Inicjatywa zapewnia narzędzia i wsparcie eksperckie dla lokalnych ruchów leśnych. Jej celem długofalowym jest wzrost lokalnej partycypacji oraz poprawa mechanizmów i procesów partycypacji w decyzjach o gospodarce leśnej.

  Towarzystwo Dziennikarskie

   

  Obserwacja mediów przed wyborami prezydenta Rzeszowa 2021

  2021

   
  W czerwcu 2021 r. odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa. Zespół obserwatorów Towarzystwa Dziennikarskiego przez niemal 2 tygodnie przed wyborami prowadził monitoring „Aktualności” TVP Rzeszów oraz dzienników Polskiego Radia Rzeszów a także drukowanych wydań „Gazety Codziennej Nowiny”. Celem monitoringu było sprawdzenie, jak media publiczne wywiązują się z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności (art.21.1 Ustawy o radiofonii i telewizji). W przypadku wydań „Gazety Codziennej Nowiny” przejętej niedawno przez PKN Orlen od Polska Press celem monitoringu było porównanie obecnego relacjonowania kampanii wyboru prezydenta miasta z prowadzoną w 2018 r.
   
  Przeczytaj RAPORT z monitoringu!

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

   

  Bezpieczeństwo a wolność. Prawa człowieka w czasie pandemii

  2020

   

  Fundacja monitoruje stan przestrzegania praw człowieka w dobie pandemii koronawirusa zarówno na poziomie stanowionego prawa, jak i jego stosowania. Prowadzi też działania interwencyjne i informujące obywateli o ograniczaniu ich praw. Opracowuje stanowiska i opinie prawne oraz uczestniczy w pracach Sejmu i Senatu, przedstawiając głos społeczeństwa obywatelskiego. Podejmuje szereg działań związanych z epidemią, jak np. opinie dot. tarczy antykryzysowej czy zmian w prawie wyborczym, wystąpienia w sprawie ograniczenia liczby testów na COVID-19, karania mandatami za przebywanie w przestrzeni publicznej, odwiedzin małoletnich w szpitalach czy sytuacji w domach pomocy społecznej oraz analiza ograniczeń praw więźniów we wszystkich jednostkach penitencjarnych. Zobacz raport z projektu: Prawa człowieka w dobie pandemii. 10 miesięcy, 10 praw, 10 ograniczeń, 10 rekomendacji na
  przyszłość…

  Fundacja Panoptykon

   

  Dane wyborców w rękach poczty

  2020

   
  Projekt zakładał pozwanie Poczty Polskiej w związku z jej działaniami przygotowawczymi do tzw. wyborów kopertowych: doszło wówczas do bezprecedensowego naruszenia zasad ochrony danych osobowych wszystkich Polek i Polaków. Proces zainicjowany w toku projektu doprowadzi do potwierdzenia przez sąd nielegalności działań poczty i wyśle jednoznaczny sygnał do decydentów, że decyzje polityczne mogą podejmować jedynie w ramach obowiązującego prawa. Jednocześnie informowanie o działaniach podjętych w projekcie zwiększyło świadomość możliwości ochrony swojej prywatności przed sądami powszechnymi. Więcej o pozwie przeciwko Poczcie Polskiej znajdziesz TUTAJ.

  Michał Iszoro

   

  Systematyczne działania strażnicze w regionie powiatu ostródzkiego

  2020

   
  Moim celem jest przybliżenie jak najszerszemu gronu mieszkańców tego, co się dzieje w ostródzkiej polityce. Hasło, które mi przyświeca – “Bądźmy mieszkańcami świadomymi“. Michał Iszoro

  W ramach wsparcia powstała strona www.obywatelskipatrol.pl gromadząca nigdzie niespotykane dane dotyczące lokalnych samorządów. To kompendium wiedzy zarówno dla chcących sprawdzić czym się zajmują ich przedstawiciele, ale i dla tych którzy będą szukali informacji o potencjalnych kandydatach w przyszłych wyborach samorządowych.
  Jeśli ktoś ma potrzebę skontaktować się ze swoim przedstawicielem w sprawie np. swojego osiedla, wchodzi na stronę i bez problemu może znaleźć osobę, która reprezentuje jego okręg i się z nią skontaktować.

  Mateusz Meyer

   

  Watchdog na Kaszubach 2020 - działania strażnicze sprawdzające wydatkowanie subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w szkołach województwa pomorskiego

  2020

   
  W ramach projektu po raz pierwszy przeprowadzono kontrolę wydatkowania dodatkowej subwencji oświatowej na naukę języka kaszubskiego w 357 szkołach województwa pomorskiego. Działanie dotyczyło roku szkolnego 2018/19, w którym MEN przeznaczyło na ten cel niemal 134 mln zł, z czego tylko 30% zostało wydatkowane zgodnie z celem. Dzięki opublikowanemu RAPORTOWI, znacznie wzrosła świadomość społeczności kaszubskiej dotycząca wysokości środków przeznaczanych na ochronę i rozwój języka kaszubskiego. Podobne problemy podnieśli także przedstawiciele pozostałych czternastu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Projekt i raport „Watchdog na Kaszubach 2020” może być początkiem zmiany systemu finansowania edukacji mniejszościowej w kraju. Tu obejrzysz prezentację raportu.

  Michał Zemełka

   

  Technologia i koszty a efekty monitoringu jakości powietrza w Polsce, czyli o ponownym wykorzystaniu danych i w poszukiwaniu dobrych praktyk

  2020

   
  Dzięki zebraniu i zbadaniu danych z ponad 2000 gmin wiemy ile pieniędzy z publicznych środków jest wydawanych w skali kraju na monitorowanie powietrza przy pomocy czujników niereferencyjnych, a więc de facto nie uwzględnianych w żadnych oficjalnych statystykach odnoszących się do jakości powietrza w Polsce.
   
  Celem badania było również zweryfikowanie, w jakim stopniu ponoszące koszty instytucje zadbały, żeby dane pozyskiwane z czujników stały się własnością publiczną i były dostępne do ponownego wykorzystania (np. żeby połączyć w ramach jednej aplikacji czy też mapy dane z różnych źródeł, albo móc analizować zmiany jakości powietrza w czasie na dowolnych obszarach Polski).
  Co udało się ustalić, można zobaczyć w RAPORCIE.

   

  Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik

   

  Strażniczki w sieci

  2020

   
  Projekt służył jednemu celowi – by interweniować tam, gdzie prawo w okresie okołoporodowym jest łamane. Ustalono, że pomimo covidowej rzeczywistości, interwencje w szpitalach będą kontynuowanie, bo nie można uzasadniać łamania praw na oddziałach porodowych i położniczych epidemią. Działania polegały na 2-dniowym spotkaniu sieciującym kobiet – Strażniczek Rodzić po ludzku, które pod skrzydłami Fundacji Rodzić po Ludzku działają na rzecz praw w opiece okołoporodowej w różnych częściach Polski. Jego celem było zintegrowanie grupy, podniesienie jej morale w okresie szalejącej pandemii oraz wypracowanie dokumentów i narzędzi potrzebnych w pracy Strażniczki, takich jak: Kodeks komunikacji i współpracy, Standard pracy Strażniczki, wzory dokumentów, zebranie informacji o procedurach covidowych oraz opracowanie narzędzi do tworzenia bazy kontaktów i sojuszników oraz potencjalnych pytań i uwag, które można usłyszeć ze strony przedstawicieli szpitali po to, by przygotować sobie scenariusz interwencji i rozmowy w szpitalu.

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna Strefa Ekologiczna"

   

  Zielone Miasto Mielec - Obywatelska Kontrola Działań JST

  2020

   

  Stowarzyszenie w ramach projektu zbiera informacje o rewitalizacjach prowadzonych w Mielcu, wycinkach i nasadzeniach, stanie miejskiej zieleni oraz przygotowuje przewodnik o tym, w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na to, co dzieje się z miejskimi drzewami. Wszystko będzie można znaleźć na nowopowstałej stronie www.drzewa.mielec.pl

  Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew

   

  Monitoring wniosków i decyzji o wycinkę w 2019 r.

  2020

   

  Celem inicjatywy było policzenie drzew wyciętych i nasadzonych w Bydgoszczy w 2019 roku. Dzięki dokumentom pozyskanym z urzędów za pośrednictwem dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej zbudowaliśmy bazę wycinek i nasadzeń. Wiemy ile wynosi współczynnik nasadzeń dla poszczególnych osiedli, udało nam się również wskazać przypadki, w których drzewa wycięto w jednej części miasta, a posadzono w zamian w zupełnie innej. Przeanalizowaliśmy także przyczyny wycinek. Wszystkie dane prezentujemy na mapie i w RAPORCIE. Więcej o projekcie TUTAJ.

  Stowarzyszenie "Nasze Miasto"

   

  Działania strażnicze

  2020

   
  W czasie realizacji dofinansowania podnieśliśmy profesjonalizm w podejmowanych sprawach sądowych - pieniądze
  z dotacji przeznaczyliśmy m.in. na koszty 14 takich spraw. Skutkiem tych działań jest stanie na straży transparentności nie tylko lokalnych władz, ale możliwe jest wpływanie na jej egzekwowanie przez organy spółek komunalnych, spółki skarbu państwa, instytucje państwowe. Nasze stowarzyszenie po raz pierwszy w swojej historii wpłynęło na zasądzenie dla prezydenta miasta grzywny za niezgodne z prawem realizowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz uznanie naszej skargi w ww. sprawie przez radę miejską. Obecnie znajdujemy się na zupełnie innym poziomie rozwoju niż jeszcze rok temu, śmielej kierujemy wnioski w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, na szerokim polu współpracujemy z lokalnymi mediami, obszernie informujemy o wydatkach samorządu lokalną społeczność m.in. na przebudowanej dzięki projektowi stronie www.nasze-miasto.org.pl.

  Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych

   

  Zbywanie przez powiaty w Polsce nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk

  2020
   
  W projekcie badano politykę udzielania przez powiaty bonifikat kościołom i związkom wyznaniowym na nieruchomości. Dane dowodzą, że rzadko powiaty prowadzą transparentną politykę udzielania bonifikat. Kilka powiatów posiada uchwały ramowe określające zasady udzielania bonifikat, a tylko jedno miasto na prawach powiatu w udzielonej odpowiedzi powołało się na zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Świadomość tej zasady i jej aplikacja jest więc dalece niezadowalająca. Efektem projektu są: RAPORT z uchwałą ws. zasad udzielenia bonifikat i interaktywna mapa transakcji.

  Towarzystwo Dziennikarskie

   

  Monitoring mediów publicznych (TVP i Polskiego Radia) przed wyborami parlamentarnymi 13.10.2019 r.

  2019

   
  Przeczytaj RAPORT z monitoringu!

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

   

  Repozytorium – monitoring naruszeń zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

  2018, 2019/2020

   
  Repozytorium dokumentuje przypadki łamania i naruszeń zasad współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, które prezentowane są w specjalnym serwisie internetowym repozytorium.ofop.eu. Prowadzenie repozytorium polega na dokumentowaniu decyzji organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących: 1) przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych 2) powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich.

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

   

  Debata wyborcza z kandydatami na prezydenta Elbląga

  2019

   
  Debata z 4 kandydatami na prezydenta miasta organizowana cyklicznie przed wyborami przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych umożliwiająca zapoznanie się z programem wyborczym dot. sektora pozarządowego, działalności społecznej i spraw obywatelskich. To również okazja dla organizacji, żeby zakomunikować najważniejsze problemy i aktualne potrzeby sektora oraz usłyszeć, jakie plany na ich rozwiązanie ma każdy z kandydatów.

  Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów

   

  Hyde Park​

  2019

   
  To rozmowy nt. zbliżających się wyborów samorządowych w namiocie rozstawionym w centrum miasta. Podczas otwartego spotkania i konsultacji mieszkańcy zachęcani będą do organizowania własnych komitetów, przepytywania obecnych radnych z działalności w kończącej się kadencji oraz odpytywania kandydatów na radnych, co rzeczywiście mogą i chcą zrobić.

 • Wsparcie uchodźców i migrantów

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca i partnerzy

   

  Kampania wszyscy dla kryzysu na granicy

  2021

  W listopadzie 2021 r. ruszyła kampania społeczna “Ratujmy ludzi na granicy”, zainicjowana przez Rodziny bez Granic, Polską Akcję Humanitarną (PAH), Medyków na granicy, Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), Sant'Egidio, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Polskie Forum Migracyjne, Strefę WolnoSłowa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundację Ocalenie, Grupę Granica oraz nas - Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

   

  Jako organizacje, którym zaufały miliony Polek i Polaków, zgodnie z tradycjami gościnności i z pamięcią o uchodźczych losach naszych rodaków, wzywamy rząd do opanowania kryzysu humanitarnego na granicy wschodniej. Nie możemy dopuścić do kolejnych ofiar śmiertelnych i destabilizacji tego regionu kraju. Nie możemy dłużej przerzucać odpowiedzialności za ratowanie ludzkiego życia na naszych współobywateli.

   

  Wobec nadchodzącej zimy i widocznej eskalacji konfliktu ze strony białoruskiej domagamy się pilnego dopuszczenia profesjonalnej pomocy medycznej i humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego.

   

  Dowiedz się, co możesz zrobić.

  Fundacja Polska Gościnność

   

  Punkt interwencji kryzysowej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej

  2021

  Wsparliśmy uruchomienie jednego z punktów interwencji kryzysowej, działającego na Podlasiu, w ramach którego wolontariusze udzielają bezpośredniej pomocy humanitarnej i prawnej osobom migrującym oraz dokumentują przypadki naruszeń praw człowieka.

   

  - Dostajemy informację o kilkunastoosobowej rodzinie z dużą liczbą dzieci, znamy w przybliżeniu ich liczbę i wiek. Prośba dotyczy ciepłego jedzenia i odzieży – o tej porze roku nie dziwi, choć późna jesień jest i tak wyjątkowo ciepła. Procedura w takim przypadku jest jasna – gorąca herbata, zupa, a dla dzieci mleko, pakiety przetrwania dla każdego: proteiny, woda, ciepłe rękawiczki, czapka. Wszyscy przygotowujemy ciężkie plecaki z potrzebnymi rzeczami, które przyjdzie nam długo nieść przez las - to relacja wolontariuszki Marty, pracującej w punkcie interwencji kryzysowej, który koordynuje Klub Inteligencji Katolickiej we współpracy z Grupą Granica.

  Stowarzyszenie Homo Faber/Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz migrantów i uchodźców

   

  Lotny punkt informacyjny

  2021

  Ponad 1000 rozmów z mieszkańcami 100 przygranicznych miejscowości przeprowadzili wolontariusze i wolontariuszki o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, odpowiadając na nurtujące mieszkańców pytania i zachęcając do możliwej z ich punktu widzenia pomocy - w takim zakresie, w jakim mogą.

   

  Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego dla inicjatywy "Lotny punkt informacyjny" aktywiści i aktywistki pojawili się przy granicy już w sierpniu 2021 r., przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego i ograniczenia przebywania w pasie przygranicznym.

   

  - Staramy się wspierać mieszkańców w ich chęciach pomocy - w imię hasła "pomaganie jest legalne" informujemy, jakiej pomocy potrzebują uchodźcy, co i jak warto zrobić - mówi Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber.

  Fundacja Kobiety Wędrowne

   

  Sukienki dla Afganek - uchodźczynie w Polsce dla uchodźczyń z Afganistanu

  2021

  Czeczeńskie uchodźczynie z Fundacji Kobiety Wędrowne w geście solidarności uszyły długie suknie dla Afganek od niedawna przebywających w Polsce w ośrodkach dla cudzoziemców.

  - Zebrano tam wystarczającą ilość ubrań, ale pamiętamy z naszego doświadczenia, jak na początku, w sytuacji szoku, dla niektórych osób ważne było ubranie, do jakiego byłyśmy przyzwyczajone, czy to ze względów obyczajowych czy religijnych. Ubranie jest jak druga skóra. Wiemy, że dla niektórych pań ważne, żeby było jak w domu. W ten sposób okazujemy szacunek dla ich kultury - powiedziała Khedi Alieva, inicjatorka akcji.

  Dowiedz się więcej: Straciła męża i przeżyła wojnę. Teraz pomaga Afgankom

  Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

   

  Zajęcia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku

  2019

  NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

   

  KNOW YOUR RIGHTS - Akcja informacyjna dla migrantek i migrantów

  2019

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

   

  Warszawa dla Uchodźców

  2019

  Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie

   

  IMI Radio - wielojęzyczne radio prowadzone przez migrantów

  2019

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber

   

  Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

  2018

   

  Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 10 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce, dla których ważne jest, by w obliczu niewielkich środków, które są dostępne na wsparcie migrantów oraz ich integrację w polskim społeczeństwie, podejmować działania wspólne, które będą kompatybilne, będą się wzajemnie wspierały i nie dublowały. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań, w tym 3 warsztatów, które wzmocnią organizacje i pozwolą przygotować trzy z zaplanowanych wspólnych projektów: kampanię dot. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, Akademię wolontariatu oraz szkołę mentoringu dla osób pracujących z migrantami.

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Smaki wielokulturowości - narzędzie fundraisingowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

  2018

   

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to pomoc prawna dla uchodźców, czy monitoring procedur dot. migrantów. Decyzja polskich władz o wstrzymaniu środków z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zaskutkowała - oprócz konieczności ograniczenia działań na rzecz cudzoziemców - zachwianiem stabilności finansowej organizacji. Projekt jest próbą zbudowania alternatywnego modelu pozyskiwania środków dla Centrum - teraz od darczyńców indywidualnych. We współpracy z beneficjentami powstanie seria przepisów kulinarnych z najróżniejszych zakątków świata, które będzie można bezpłatnie pobierać ze strony organizacji. Towarzyszyć im będzie zachęta do wpłacania darowizn na rzecz organizacji, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie.

 • Niezależność sądownictwa

  Fundacja Picture Doc

  Wystawa "Sprawiedliwość"

  Wystawa "Sprawiedliwość" Piotra Wójcika jest podsumowaniem sześciu lat walki z destrukcją ładu demokratycznego w Polsce. Jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie była debata "Sprawiedliwość od_nowa. Reset czy gruba kreska?", o tym, jak naprawić polski wymiar sprawiedliwości.

   

  Wystawę można zobaczyć online.

   

   

  Fundacja Wolne Sądy

  Na prawo patrz

  2021

   

  W projekcie „Na prawo patrz” inicjatywa Wolne Sądy na bieżąco tłumaczy, co oznaczają wprowadzane przez władze zmiany w wymiarze sprawiedliwości i jakie są ich destruktywne konsekwencje dla państwa prawa.

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Monitoring procedur wyboru polskiego kandydata na urząd sędziego TSUE i sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  2021

   

  Wspieramy monitoring procedur wyboru polskiego kandydata na urząd sędziego TSUE i sędziego ETPC, który prowadzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ponieważ właściwe przeprowadzenie postępowania jest gwarantem wyboru odpowiedniej osoby na to stanowisko i wpływa na skuteczność całego europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka odgrywają w nim kluczową rolę.

   

  Fundacja Łódzka Arka Demokracji

  Cykl spotkań "Twój (o)sąd"

  2019

  Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR

  RULEOFLAW.PL – anglojęzyczny serwis internetowy o praworządności w Polsce

  2019

  Fundacja Bliżej Ludzi i Tradycji

  Niezawisłe sądy - trzecią władzą

  2019

  Instytut Monteskiusza

  Warsztaty - prawa obywatela w sądzie

  2019

  Inicjatywa #WolneSądy

  Udział w konferencji "Democracy in Central Europe after Thirty Years" oraz rozmowy na temat kryzysu polskiej praworządności w Waszyngtonie

  2019

 • Rozmowa mimo różnic

  Wspieramy inicjatywy, które:

  • dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;

  • tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie;

  • angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych;

  • pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

  W ramach konkursu dotacyjnego poszukiwaliśmy dwóch rodzajów inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic” – takich, które proponują rozwiązania zupełnie nowe w skali Polski lub takich, których skuteczność została sprawdzona i warto zwiększyć skalę ich oddziaływania.

  Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

   

  Tour de Konstytucja PL

   

  2020/2021

   

  4 czerwca 2021 r. bus Tour de Konstytucja PL ruszył z Radomia w ponad dwumiesięczną trasę po Polsce z prawnikami, adwokatami, sędziami, artystami, działaczami społecznymi i wolontariuszami. Patronat nad akcją objął Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji.

  Bilans akcji to ponad 130 spotkań w całej Polsce, 8600 km, tysiące gości, rozdano 10 tys. egzemplarzy Konstytucji RP.

   

  Mapa Tour de Konstytucja PL

  Podsumowanie akcji w OKO.press

  Fundacja Edukacja dla Demokracji

  Zacznijmy od rozmowy

  2020

  Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

  Szkoła Dialogu

  2020

  Klub Jagielloński

  Przegadajmy to

  2020

  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

  Przez żołądek do serca

  2020

  Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

  Żywa Biblioteka - nowa perspektywa rozwoju

  2020

  Towarzystwo „Więź”

  Rozwój projektu "Kanon wolnych Polaków"

  2020

  Rozmowy przy wspólnym stole​

  2018/2019

   

  W ramach inicjatywy wypracowano i sprawdzono model dobrej rozmowy. „Rozmowy przy wspólnym stole” tworzą szansę na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach z danej miejscowości, które na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy je troska o dobro wspólne. Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych, miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wysłuchać i które zapewni przestrzeń do wzajemnego zrozumienia. Oprócz wypracowania formatu "dobrej rozmowy", inicjatywa objęła również szkolenia dla pracowników ponad 20 bibliotek z całej Polski, którzy lokalnie przeprowadzili rozmowy przy wspólnym stole.

   

  Spięcie - współpraca międzyredakcyjna (Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Nowa Konfederacja, Kontakt, Klub Jagielloński)

   

  2018, 2019, 2020, 2021

   

  Celem projektu jest wykreowanie przestrzeni do medialnej debaty pomiędzy pięcioma diametralnie różniącymi się środowiskami intelektualnymi, które pomimo dzielących je różnic światopoglądowych, przekonane są o wartości merytorycznej debaty z osobami o odmiennych poglądach. W czasach "baniek społecznościowych" i komunikacji wsobnej 5 redakcji chce odtworzyć tradycję prawdziwej debaty publicznej - co dwa miesiące każda z nich opublikuje pięć tekstów napisanych na ustalony wspólnie temat. Za każdym razem jedna z redakcji będzie przygotowywała tekst inicjujący – proponujący rozwiązanie jakiegoś problemu – pozostałe redakcje będą odpowiadać w polemikach na złożoną propozycję. Czytelnicy będą konfrontowani z nowymi punktami widzenia i argumentami, z którymi w innym razie mogliby się nie spotkać.

    Solidarność codziennie - jest możliwa!

   

  2018

   

  Projekt jest próbą wypracowania schematów/strategii porozumienia pomimo podziałów i wykorzystania napięć wynikających z tych podziałów do pozytywnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów w lokalnych społecznościach. W 20 debatach na terenie całej Polski weźmie udział ok. 800 animatorów/orek, liderów/ek, aktywistów/ek, będących motorem różnych inicjatyw lokalnych. Ich celem będzie wypracowanie katalogu gestów solidarności codziennie - zachowań, które służą jako „przełamywacze lodów”, wyzwalacze pozytywnego nastawienia, strategie budowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych i będą potem wykorzystywanie w działaniach na rzecz społeczności. Efektem debat będzie stworzenie elektronicznego, ogólnodostępnego zbioru strategii budowania więzi/empatii/porozumienia.

   

  Polacy Ukraińcy. Witamy w Lublinie

   

  2018

   

  Wydanie książeczki obalającej mity, które Polacy mają o Ukraińcach i Ukrainie a także tych, jakie Ukraińcy mają o Polakach i Polsce. W Lublinie mieszka, uczy się, pracuje ok. 10 000 Ukraińców/nek. To odpowiedź na odgrzewanie antypolskich i antyukraińskich stereotypów - bardzo niebezpieczne dla pojedynczych ludzi.

 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści

  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

   

  Trzeba być z tym, który jest bity i poniżany

   
  Obejrzyj SPOT, który powstał w ramach tej inicjatywy!

  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

   

  VII. edycja Tygodnia Konstytucyjnego na temat mowy nienawiści

   

  Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

   

  Uodparniamy młodych ludzi w Polsce na radykalizację i ekstremizm

  My, Rodzice - stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA

   

  Spotkajmy się w drodze po równość

  Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

   

  "Postaw na równość" - warsztaty antydyskryminacyjne i żywa biblioteka w szkołach

  Stowarzyszenie Homo Faber

   

  Polacy Ukraińcy. Witamy w Lublinie

   
  Wydanie książeczki obalającej mity, które Polacy mają o Ukraińcach i Ukrainie a także tych, jakie Ukraińcy mają o Polakach i Polsce. W Lublinie mieszka, uczy się, pracuje ok. 10 000 Ukraińców/nek. To odpowiedź na odgrzewanie antypolskich i antyukraińskich stereotypów - bardzo niebezpieczne dla pojedynczych ludzi.

 •  

  Wybory i działania profrekwencyjne

  Fundacja Odpowiedzialna Polityka

   

  Obserwacja 2020

  2020

   

  Fundacja Odpowiedzialna Polityka, zorganizuje społeczną obserwację wyborów prezydenckich i przeszkoli obserwatorów. Dane zebrane przez obserwatorów - w szczególności informacje o przebiegu procesu liczenia głosów, nieprawidłowościach a także potencjalnie o frekwencji - zostaną wykorzystane do stworzenia raportu z misji obserwacyjnej. Raport będzie zawierał ocenę przebiegu dnia głosowania w oparciu o polskie prawo oraz standardy międzynarodowe wraz z rekomendacjami dot. głosowania korespondencyjnego, o ile takie zostanie przeprowadzone.

  Stowarzyszenie 61

   

  Obywatelska dieta. MamPrawoWiedziec.pl popularyzuje demokrację

  2020

   

  Termin wyborów prezydenckich 2020 był i jest nieokreślony, do obywateli docierają sprzeczne informacje – w zasadzie nie wiadomo w jakim trybie i w jakiej formie wybory powinny się odbyć. Jakie zadania ma Państwowa Komisja Wyborcza, kto wybory powinien organizować, jakie prawa i obowiązki przysługują kandydatom, czy i w jaki sposób obywatele mają zapewnione prawo do informacji – te kwestie również nie są wyjaśnione.

   

  Celem podejmowanych działań jest dostarczające obywatelom i obywatelkom rzetelnych informacji na temat procesu wyborczego i obecnego stanu prawnego. Na nowo powstałej stronie prawodoglosu.pl, współtworzonej przez kilka organizacji specjalizujących się w tematyce wyborczej ,obywatele i obywatelki mogą sprawdzić, co można zrobić w obecnej sytuacji.

  Towarzystwo Dziennikarskie

   

  Monitoring mediów publicznych (TVP i Polskiego Radia) przed wyborami parlamentarnymi 13.10.2019 r.

  2019

   

  Przeczytaj RAPORT z monitoringu!

  Front Europejski / Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

   

  Kampania mobilizacyjna Vote4Friendship

  2019

  Stowarzyszenie 61

   

  Wspólnota. Obywatele w Wyborach. Projekt kampanii edukacyjno-aktywizującej Stowarzyszenia 61

  2019

  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

   

  Trzeba być z tym, który jest bity i poniżany

   

  Obejrzyj SPOT, który powstał w ramach tej inicjatywy!

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

   

  Debata wyborcza z kandydatami na prezydenta Elbląga

   

  Debata z 4 kandydatami na prezydenta miasta organizowana cyklicznie przed wyborami przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych umożliwiająca zapoznanie się z programem wyborczym dot. sektora pozarządowego, działalności społecznej i spraw obywatelskich. To również okazja dla organizacji, żeby zakomunikować najważniejsze problemy i aktualne potrzeby sektora oraz usłyszeć, jakie plany na ich rozwiązanie ma każdy z kandydatów.

  Fundacja Laboro

   

  Mam prawo, mam głos

   

  Warsztaty w Białymstoku dla ok. 100 osób osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem mające na celu umożliwienie uczestnikom skorzystania z ich praw wyborczych. Omówiono zasady głosowania, dlaczego należy głosować, za co są odpowiedzialni radni i prezydent miasta, czego można od nich oczekiwać, czym są programy wyborcze oraz przećwiczono, jak prawidłowo oddaje się głos. 99 % niepełnosprawnych uczestników spotkań nie tylko nigdy nie brało udziału w wyborach ale przede wszystkim nie wiedziało, że mogą głosować, że ich niepełnosprawność nie wyklucza ich z życia obywatelskiego.

   

  To rozmowy nt. zbliżających się wyborów samorządowych w namiocie rozstawionym w centrum miasta. Podczas otwartego spotkania i konsultacji mieszkańcy zachęcani będą do organizowania własnych komitetów, przepytywania obecnych radnych z działalności w kończącej się kadencji oraz odpytywania kandydatów na radnych, co rzeczywiście mogą i chcą zrobić.

 • Prawa osób ze społeczności LGBT+

  Fundusz dla Odmiany

  Fundusz dla Odmiany

  2019/2020

   

  Wspieramy powstanie fun­du­szu mikro­gran­towego dla orga­ni­za­cji i grup nie­for­mal­nych, które dzia­łają lub chcą zacząć dzia­łać na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Fundusz przyznaje granty metodą partycypacyjną. https://dlaodmiany.org.pl/

  My, Rodzice - stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA

  Spotkajmy się w drodze po równość

  2020

  Stowarzyszenie Grupa Stonewall

  Poznańskie spotkania integracyjne dla osób LGBT+ z Ukrainy

  2019/2020

  Stowarzyszenie Stan Równości

  „Prawa Osób nieheteronormatywnych w Polsce” dyskusja organizowana w ramach I Marszu Równości w Bydgoszczy

  2019

  Tęczowy Białystok

  Projekcje filmów o tematyce antydyskryminacyjnej towarzyszące I Marszowi Równości w Białymstoku

  2019

  Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+

  Wolność, równość, tolerancja - akceptujemy, nie oceniamy

  2019

  Debata publiczna – czy osoby transpłciowe „zasługują” na Fundację 2018

   

  Debata jest reakcją na zmagania Fundacji Akceptacja z KRS, który przez ponad rok odmawiał zgody na wpisanie do statutu organizacji celów działania związanych ze wsparciem osób transpłciowych.

 • Prawa kobiet

  Fundacja KiDs

  Niealimentacja to przemoc. Poznaj swoje prawa - warsztaty edukacyjne dla samodzielnych matek z Łodzi i okolic

  Fundacja Wyobraź Sobie

  Cykl spotkań dla kobiet - Zmień swój świat

  Stowarzyszenie "Przyjazne Jutro"

  Prawa kobiet wczoraj i dziś

  Stowarzyszenie Górale Karpat

  Matka 4 plus – czy ten program jest dobry dla kobiet?

  Stowarzyszenie Homo Faber

  Demakijaż – Festiwal Kina Kobiet

  2018

  Zwiększenie dostępności festiwalu filmowego, debat i dyskusji nt. praw kobiet dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu z Funduszu wyświetlono film z audiodeskrypcją, a wszystkie debaty tłumaczone były na język migowy.

  Fundacja Dom Kultury

  Warsztaty refleksyjności obywatelskiej w więzieniu dla kobiet

  2018

  Cykl zajęć poświęconych demokracji, społeczeństwu obywatelskiemu, prawach człowieka, dyskryminacji, wolnych mediów, sprawczości i odpowiedzialności społecznej dla kobiet odbywających karę długoletniego więzienia. Refleksje uczestniczek warsztatów publikowane są na blogu www.eWkratke.pl.

 • Edukacja obywatelska, międzykulturowa, media obywatelskie

  Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

   

  Ciekawi świata - rozmowy o uchodźcach i migracji

  2018

  Inicjatywa jest odpowiedzią na kryzys postaw obywatelskich, brak rzetelnej wiedzy na temat migracji i na mowę nienawiści. Będzie realizowana przez fundację działającą bardzo lokalnie, w Gorlicach i okolicach, a grupą docelową będą mieszkańcy okolicznych małopolskich wiosek, w tym także młodzież ze szkół wiejskich. Projekt stworzy przestrzeń do rozmowy o problematyce związanej z uchodźstwem, migracjami, mową nienawiści - odbędą się warsztaty edukacyjne w szkołach w powiecie gorlickim oraz obchody Dnia Uchodźcy w Gorlicach i Krzywej. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach współczesnego świata i okazji do zaangażowania się i rozwijania kompetencji obywatelskich w praktyce.

  Stowarzyszenie Aktywne Giżycko

   

  Aktywni i dobrze poinformowani giżycczanie - platforma medialna "Giżycko 2.0"​

  2018

  Inicjatywa zakłada stworzenie obywatelskiej telewizji internetowej służącej mieszkańcom powiatu giżyckiego, a realizowanej przez młodych wolontariuszy, adeptów sztuki dziennikarskiej. Najpierw warsztaty i oswajanie się z kamerą, potem audycje, dokumenty wideo, programy publicystyczne i ciągła promocja społecznej aktywności lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji. Platforma medialna ma być również miejscem dyskusji nt. lokalnych problemów, przestrzenią do spotkania i przedstawienia stanowisk stron reprezentujących różne opinie w ważnych dla mieszkańców sprawach.

  Stowarzyszenie Refugees Szczecin

   

  Filmy w drodze​

  2018

  Inicjatywa polega na zorganizowaniu w lokalnych ośrodkach (domach kultury, bibliotekach) w małych miejscowościach woj. zachodniopomorskiego 15 pokazów filmów o tematyce uchodźczej (dla 20-30 osób każdy). Filmy i specjalnie przygotowane materiały edukacyjne będą stanowić podstawę do rozmowy widzów z działaczami/działaczkami Refugees Szczecin i Domu Otwartego o uchodźcach w Polsce oraz tym wszystkim kwestiom związanym z migracją i uchodźstwem, które widzów niepokoją, albo o których chcieliby dowiedzieć się więcej. Projekt jest odpowiedzią na przekaz płynący z mediów i Internetu, będący głównym źródłem wiedzy o uchodźcach i tzw. kryzysie migracyjnym - często negatywny i zafałszowany.

  W małej szkole o wielkich sprawach. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska działa przy szkole we wsi Strachówka. We współpracy ze szkołą i lokalną biblioteką zrealizuje 3 działania z obszaru edukacji obywatelskiej: warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich dla licealistów i trzy spotkania dla mieszkańców na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw obywatelskich ze specjalistami w tej dziedzinie. Stowarzyszenie chce wnieść wkład w kształcenie świadomych siebie i swoich praw ludzi - małych i dorosłych obywateli. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie wiedzy o Konstytucji, prawach obywatelskich, poprawa jakości prowadzenia dyskusji w przestrzeni społecznej.

  POZNAЙ-CIE NAS to projekt edukacyjny nakierowany na stworzenie w Domu Ukraińskim w Przemyślu centrum edukacji wielo- i międzykulturowej. W ramach inicjatywy opracowana zostanie otwarta oferta edukacyjna dla szkół, świetlic, grup nieformalnych ze średniej i małej wielkości miast w Polsce chcących pracować z pamięcią lokalną, tożsamością, polsko-ukraińsko-żydowskim dziedzictwem, a także mierzących się w swoich miastach i miasteczkach, lokalnie ze zmieniającą się społecznością, coraz bardziej różnorodną narodowo, etnicznie, językowo, religijnie, kulturowo. Odbędą się dwa spotkania animatorów Związku z animatorami Międzynarodowego Domu Spotkań Krzyżowa i nauczycielami w celu przygotowania programu. Przeprowadzone zostaną pilotażowe warsztaty edukacyjne dla szkół.

 • Konsultacje w ważnych sprawach publicznych

  Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

   

  Przemyśl na 100 – debata o przyszłości miasta – PRZEMYŚL AKTYWACJA

  2019

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

  Debata wyborcza z kandydatami na prezydenta Elbląga

  2019

   

  Debata z 4 kandydatami na prezydenta miasta organizowana cyklicznie przed wyborami przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych umożliwiająca zapoznanie się z programem wyborczym dot. sektora pozarządowego, działalności społecznej i spraw obywatelskich. To również okazja dla organizacji, żeby zakomunikować najważniejsze problemy i aktualne potrzeby sektora oraz usłyszeć, jakie plany na ich rozwiązanie ma każdy z kandydatów.

  Stowarzyszenie Projekt: Polska

  I Parlament Dzieci i Młodzieży

  2018

   

  I Parlament Dzieci i Młodzieży to spotkanie tegorocznych Posłanek i Posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy 1 czerwca nie mogą wziąć udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży ze względu na zakaz wchodzenia do budynku Sejmu RP. Tematem tegorocznego posiedzenia są : „Demokracja” oraz „Wrażliwość społeczna”.

  Fundacja „Obywatelski Parlament Seniorów”​

   

  IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

  2018

   

  Wsparcie organizacji dorocznej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która od 2016 r. odbywa się poza Sejmem RP. Kilkuset przedstawicieli wszystkich środowisk senioralnych w Polsce wypracowuje m.in. katalog postulatów środowiska senioralnego, adresowany do władz centralnych i samorządowych.

  Fundacja Dialogu Obywatelskiego

   

  Konferencja - obywatelska interwencja​

  2018

   

  Konferencja nt. sytuacji wewnętrznej oraz międzynarodowej w oczach przedstawicieli społeczności żydowskiej (wiosna 2018 r.) i prezentacja ich stanowiska w formie ogólnodostępnych podcastów.

 • Mechanizmy niezależnego finansowania działań obywatelskich

  Fundusz dla Odmiany

   

  Fundusz dla Odmiany

  2019/2020

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Smaki wielokulturowości - narzędzie fundraisingowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

  2018

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to pomoc prawna dla uchodźców, czy monitoring procedur dot. migrantów. Decyzja polskich władz o wstrzymaniu środków z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zaskutkowała - oprócz konieczności ograniczenia działań na rzecz cudzoziemców - zachwianiem stabilności finansowej organizacji. Projekt jest próbą zbudowania alternatywnego modelu pozyskiwania środków dla Centrum - teraz od darczyńców indywidualnych. We współpracy z beneficjentami powstanie seria przepisów kulinarnych z najróżniejszych zakątków świata, które będzie można bezpłatnie pobierać ze strony organizacji. Towarzyszyć im będzie zachęta do wpłacania darowizn na rzecz organizacji, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie.

  Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku

   

  Wsparcie działalności wydawniczej

  2018

  Wsparcie dwujęzycznego wydawnictwa Fundacji, które nie mogłyby zostać ukończone ze względu na usunięcie w 2018 r. konkursu na finansowanie działań dla mniejszości narodowych i etnicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 • Działania własne Funduszu i we współpracy z partnerami

  Inicjatorami powstania Muralu Henryka Wujca są koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludwiki Wujców związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca. Autorem muralu jest Dariusz Paczkowski.
   
  Henryk Wujec bardzo zaangażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na miejsce muralu w Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli.
  Od 2003 r. Nagroda im. Edwarda J. Wende trafia do prawników i osób zaangażowanych w działalność publiczną za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego. Jej organizatorami są Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski.

  Partnerzy Nagrody: Rzeczpospolita, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

  Mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wspierana przez ponad 1200 organizacji, kandydowała na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
  w sprawie senackiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

  Wsparcie autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej w procesie sądowym dotyczącym zmian w kształcie wystawy

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newslettera Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 

Prawa osób, których dane przetwarzamy 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

Dane darczyńców
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: darczyncy@funduszobywatelski.pl. 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

Dane subskrybentów newslettera 
Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w bazach danych utrzymywanych na dyskach wewnętrznych Fundacji dla Polski. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
 Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 

Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.