Wydanie broszury „Konstytucja dla dzieci”
Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2023
cała Polska

Wydanie broszury „Konstytucja dla dzieci” było uzupełnieniem działań w ramach inicjatywy Tour de Konstytucja PL w 2023 roku. Podczas 90 otwartych spotkań obywatelskich w całej Polsce, 6 000 egzemplarzy „Konstytucji dla dzieci” trafiło do rąk najmłodszych oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Chcemy, aby już najmłodsze pokolenia uczyły się praw i obowiązków wobec swojej ojczyzny. Odpowiedzialny patriotyzm oparty na wiedzy, to potrzebna świadomość obywatelska, która powinna być w przystępny sposób przedstawiana właśnie najmłodszym.

Inicjatywa ma na celu edukację najmłodszych obywateli, w przystępny dla nich sposób, o ich prawach i obowiązkach w ramach demokratycznego państwa.  Kształtowanie świadomości prawnej i demokratycznej od najmłodszych lat jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. „Konstytucja dla dzieci” jest przeznaczona dla przedszkolaków i uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ale może też służyć jako pomoc edukacyjna dla nauczycieli w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego, gdy ci poruszają następujące tematy: równość i różnorodność, wartość współpracy, solidarność, patriotyzm i szacunek dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających rozwojowi dziecka, jak rodzina czy przyjaciele.
Do tekstu dołączone zostały zadania, aktywizujące młodego czytelnika, który dzięki podczas wykonywania ćwiczeń bawi się i uczy równocześnie.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 5 000 zł na druk „Konstytucji dla dzieci”.