Spięcie – współpraca miedzyredakcyjna
Fundacja Nowa Rzeczpospolita
Rozmowa mimo różnic
2018
cała Polska

„Spięcie” to projekt współpracy międzyredakcyjnej pięciu środowisk, które dzieli bardzo wiele, ale łączy gotowość do podjęcia niecodziennej rozmowy. Klub Jagielloński, Magazyn Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja co kilka tygodni wybierały nowy temat do dyskusji, a pięć powstałych w jej ramach tekstów publikowały naraz na wszystkich pięciu portalach, starając się przebijać bańki społecznościowe i budować przestrzeń dla dobrej debaty publicznej. Za każdym razem jedna z redakcji przygotowuje tekst otwierający – proponujący rozwiązanie jakiegoś problemu – pozostałe redakcje odpowiadają w polemikach. Czytelnicy są konfrontowani z nowymi punktami widzenia i argumentami, z którymi w innym razie mogliby się nie spotkać.

Autorzy podjęli następujące tematy: „Chcemy szkoły życia, a nie przeżycia”, „Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji?”, „Jak zreformować emerytury?”, „Niepodległość” i „Uchodźcy”.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 10 500 zł.