Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2021
małopolskie

Akcja Ratunkowa dla Krakowa to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy walczą o zielone miasto do życia. Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego Akcja podejmowała inicjatywy takie jak: oddolne konsultacje społeczne, punkty składania uwag do planów miejscowych, udział w sesjach rad dzielnic i Rady Miasta, liczne happeningi i protesty. Dzięki tym działaniom udaje się zmienić zakresy planowanych rewitalizacji, przebiegu dróg czy sprawić, że włodarze pytają mieszkańców o zdanie podczas procesu konsultacji społecznych. Jednym z sukcesów jest sprawa Parku Bednarskiego. 95% postulatów mieszkańców zostało uwzględnionych.

Wszystkie nasze działania rozbudzają poczucie sprawczości u mieszkańców, pokazują drogi działania, sposoby nadzoru i wywierania presji. Pojedyncze sukcesy pokazują, że presja ma sens. Władze gminy wiedząc, że jest grupa mieszkańców prężnie działająca w obszarze działań strażniczych podejmują decyzje uważniej i ostrożniej. Częściej pytają też mieszkańców o zdanie, przed podjęciem decyzji. Widać to po liczbie konsultacji społecznych w mieście.

W 2021 roku przekazaliśmy wsparcie 4 899 zł.