Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2021
małopolskie

Akcja Ratunkowa dla Krakowa to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy walczą o zielone miasto do życia. Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego Akcja podejmowała inicjatywy takie jak: oddolne konsultacje społeczne, punkty składania uwag do planów miejscowych, udział w sesjach rad dzielnic i Rady Miasta, liczne happeningi i protesty. Dzięki tym działaniom udaje się zmienić zakresy planowanych rewitalizacji, przebiegu dróg czy sprawić, że włodarze pytają mieszkańców o zdanie podczas procesu konsultacji społecznych.