Warsztaty – prawa obywatela w sądzie
Instytut Monteskiusza
Niezależność wymiaru sprawiedliwości
2019
małopolskie