Warsztaty – prawa obywatela w sądzie
Instytut Monteskiusza
Niezależność wymiaru sprawiedliwości
2019
małopolskie

Instytut Monteskiusza zorganizował dwa spotkania (w Olkuszu i Nowym Sączu) podnoszące świadomość obywateli co do ich prawa do niezależnego i niezawisłego sądu.

Przekazaliśmy wsparcie 1 600 zł.