SPRAWIEDLIWOŚĆ – projekt Piotra Wójcika o niezawisłych polskich sędziach, prokuratorach i adwokatach
Fundacja Picture Doc
Edukacja obywatelska i międzykulturowa
2021
cała Polska

Projekt „Sprawiedliwość” jest podsumowaniem sześciu lat walki z destrukcją ładu demokratycznego w Polsce. Piotr Wójcik przeprowadził wywiady i sportretował 27 niezależnych sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy mieli odwagę powiedzieć „nie” i konsekwentnie przeciwstawić się tak zwanej reformie sądownictwa. Represjonowani i degradowani, nie dali się zastraszyć ani złamać. Nie poddając się naciskom władzy, często ponoszą tego dotkliwe konsekwencje. Są wśród nich sędziowie Igor Tuleya, Beata Morawiec i Paweł Juszczyszyn, ale również postaci mniej znane medialnie, które na co dzień muszą mierzyć się z konsekwencjami swojej niezłomności.

Poznajcie ich historie.

Jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie była debata „Sprawiedliwość od_nowa. Reset czy gruba kreska?”, o tym, jak naprawić polski wymiar sprawiedliwości.

Przekazaliśmy wsparcie 19 975 zł.