Solidarność codziennie – jest możliwa!
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Aktywność obywatelska
2018
cała Polska

Projekt był próbą wypracowania schematów/strategii porozumienia pomimo podziałów i wykorzystania napięć wynikających z tych podziałów do pozytywnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów w lokalnych społecznościach. W 20 debatach na terenie całej Polski wzięło udział ok. 800 animatorów/orek, liderów/ek, aktywistów/ek, będących motorem różnych inicjatyw lokalnych. Ich celem było wypracowanie katalogu gestów solidarności codziennie – zachowań, które służą jako „przełamywacze lodów”, wyzwalacze pozytywnego nastawienia, strategie budowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych i będą potem wykorzystywanie w działaniach na rzecz społeczności. Efektem debat było stworzenie elektronicznego, ogólnodostępnego zbioru strategii budowania więzi, empatii i porozumienia.

Zobacz film podsumowujący inicjatywę.

Przekazaliśmy wsparcie finansowe 13 022 zł.